Moonshots

 

 

Wat zijn moonshots?

Om een circulaire economie te realiseren vragen sommige ketens om een sectorbrede transitie, niet gedragen door enkele bedrijven, maar door een hele sector. Vaak zijn er meerdere partijen binnen een sector nodig voor een succesvol initiatief. Daarom selecteren wij jaarlijks vijf complexe ketens waarin ondernemers met ons samenwerken om een hierin een circulaire transitie te realiseren. Deze doorbraakprojecten noemen wij Moonshots.

Wanneer is een project een Moonshot?

Niet elk project is zomaar een Moonshot. Het eerste vereiste is dat het doorbraakproject bijdraagt aan de circulaire economie en de groei daarvan. Een tweede voorwaarde is dat het project gericht is op de markt. Een doorbraaktraject bestaat daarom vaak uit een business proposal voor een voorgestelde oplossing, product of dienst in de pre-competitieve fase. Een doorbraak project moet daarnaast rijp zijn voor versnelling en kunnen leiden tot een schaalsprong van bedrijfsactiviteiten. Ook moeten er meerdere partijen bij het project betrokken zijn; er is niet één probleemeigenaar. De vraagstukken achter doorbraakprojecten zijn groot en complex en moeten daarom landelijke of internationale impact kunnen maken. Een ander vereiste is daarom dat er een substantiële investering nodig is om het doorbraakproject van de grond te krijgen.

Wat doet het Versnellingshuis?

Het Versnellingshuis investeert in de procesaanpak, denkt mee, zet hun netwerk in, schuift de juiste experts aan en bemiddelt tussen ketenpartners of zoekt nieuwe partijen die bij kunnen dragen. Deze aanpak beslaat het traject vanaf een eerste verkenning en het zoeken van draagvlak binnen de keten tot aan de zelfstandige realisatie van de projecten in de markt.

Geleerde lessen delen

De lessen die we leren uit deze trajecten kunnen een voorbeeld zijn voor nieuwe ketentransities of dienen als voorbeeld voor vergelijkbare ketens in andere landen. Deze kennis delen we op onze website.

Wij selecteren zelf jaarlijks vijf ketens, op basis van trends en ontwikkelingen in de markt, beleid en vragen die we binnenkrijgen van ondernemers. Die doorbraakprojecten ondersteunen wij in de uitvoering. Het is niet mogelijk om je aan te melden of zelf een verzoek tot een Moonshot in te dienen.