Is jouw keten klaar voor een Moonshot?

.

 

Om de circulaire economie te bereiken moeten ook de complexe ketens ingrijpend veranderen. Dat vraagt om een sectorbrede benadering waarin meerdere partijen en schakels uit de keten zijn betrokken. Jaarlijks selecteert het Versnellingshuis vijf van die complexe ketens om samen met ondernemers te keten te helpen veranderen. Dit soort projecten noemen we Moonshots.

Het Versnellingshuis helpt de gekozen ketens en sectoren sneller te verduurzamen op weg naar de circulaire economie. Dat betekent dat onze experts meedenken. Dat we ons netwerk inzetten om de juiste personen erbij te betrekken. En dat we bemiddelen tussen partners of nieuwe partijen zoeken om bij te dragen. Het Versnellingshuis begeleidt vanaf de verkenning tot aan de realisatie van de projecten in de markt. De lessen uit deze projecten gebruiken we voor nieuwe transities of dienen als voorbeeld voor vergelijkbare ketens in andere landen.

Dien een Moonshot in

Werk jij met andere ondernemers aan een transitie in jouw keten of sector die zo complex is dat deze vraagt om een Moonshot-aanpak? Bezoek dan deze pagina en check of jouw keten in aanmerking komt en dien een voorstel in.

De Moonshots

Moonshotproject marktontwikkeling recyclaat

Moonshot 1: Ontwikkeling markt van kunststof recyclaat

In Nederland verwerken we steeds meer gebruikt plastic tot recyclaat. De vraag blijft echter achter op het aanbod. Hierdoor raakt het sluiten van de kunststofketen uit zicht. En dus ook de bijbehorende circulaire doelstelling.

Leer hier meer over de marktontwikkeling van recyclaat Meer informatie - versnellingshuis

Moonshot 2: Circulaire plaatmaterialen

Jaarlijks bieden we in Nederland 700 kiloton behandeld en onbehandeld plaatmateriaal als houtafval aan de afvalverwerkende bedrijven aan. Veruit het grootste aandeel daarin bestaat uit B-hout. Deze stroom wordt echter nog maar beperkt hoogwaardig benut. Vaak is behandeld plaatmateriaal beplakt of behandeld met niet-biologisch afbreekbare materialen.

Ontdek meer over circulaire plaatmaterialen Meer informatie - versnellingshuis
Circulaire plaatmaterialen
Moonshotproject koper

Moonshot 3: Koper

Koper is steeds schaarser en de mijnbouw heeft lokaal een enorme impact op ecologische en sociale systemen. De infrabedrijven in Nederland hebben zich verenigd in Groene Netten met de ambitie om vanaf 2030 geen ‘virgin’ koper meer toe te passen.

Lees over de aanpak van de koperindustrie Meer informatie - versnellingshuis

Moonshot 4: Sierteelt

De sierteelt is belangrijk voor de Nederlandse economie en ook wereldwijd speelt Nederland een leidende rol. Er zijn wel initiatieven om de sector te verduurzamen en bij te dragen aan een circulaire economie, maar de echt grote stappen maken we nog niet. Daarvoor moeten we partijen vanuit verschillende schakels in de keten bijeen brengen om nieuwe circulaire ketens te creëren.

Lees hoe de sierteeltsector circulaire stappen zet Meer informatie - versnellingshuis
Circulaire sierteeltsector
circulaire windmolenparken

Moonshot 5: Circulaire windmolenparken

We moeten de komende jaren veel nieuwe (offshore) windmolenparken aanleggen. Aan het eind van hun levensduur komen er echter wel allerlei materialen vrij. In dit project kijken we nu al naar hergebruik van deze materialen – in het bijzonder naar de meest kritieke materialen in windmolens. Ook onderzoeken we hoe circulariteit al kan worden meegenomen bij aanbesteding, ontwerp en bouw van nieuw molens.

Ontdek hoe we met dit project toewerken naar circulaire windmolenparken Meer informatie - versnellingshuis

Moonshot 6: Matrassen

Jaarlijks gooien we in Nederland 1,2 miljoen matrassen weg. Tweederde daarvan wordt verbrand, een derde wordt hergebruikt. De matrasketen heeft met steun van het Versnellingshuis een vrijwillige producentenverantwoordelijkheid (UPV) ontwikkeld, die moet leiden tot de concrete doelen.

Ontdek hoe de matrasketen werkt aan circulariteit Meer informatie - versnellingshuis
Circulaire matrasketen

Moonshot 7: Chemische Recycling

Chemische recycling kan een oplossing zijn voor kunststofafval dat nu nog niet volledig (mechanisch) te recyclen is. Deze methode breekt kunststof namelijk af tot bouwstenen voor nieuwe materialen en voorkomt zo dat een groot deel in de verbrandingsoven terecht komt. In Nederland beschikt een aantal bedrijven over technologie voor chemische recycling.

Meer over Chemische recycling lees je hier Meer informatie - versnellingshuis

Moonshot 8: The Dutch Circular Textile Valley

De textielindustrie heeft veel negatieve impact op mens en milieu. Het huidige systeem is gebaseerd op ‘virgin’ vezels in een lineair ‘take-make-waste’-productie en -consumptiesysteem. Het Versnellingshuis steunt de Dutch Circular Textile Valley (DCTV), een samenwerking die een circulaire textielketen helpt te creëren.

Lees meer over dit circulair textiel-project Meer informatie - versnellingshuis