Privacyverklaring MVO Nederland ten behoeve van versnellingshuisce.nl

MVO Nederland versnelt de route naar de nieuwe economie. Samen met ondernemers werken we aan klimaatneutrale, circulaire, inclusieve businessmodellen met eerlijke ketens. MVO Nederland is de versneller voor ondernemers richting de nieuwe economie. MVO Nederland beheert met dit doel onder andere deze website van Het Versnellingshuis: Nederland circulair!

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens van alle gebruikers en bezoekers van de website. In deze Privacyverklaring geven we aan welke persoonsgegevens we verwerken en hoe we hiermee omgaan. Deze Privacyverklaring geldt voor iedereen die de website bezoekt. Door het aanvinken van de checkbox ben je akkoord gegaan met het gebruik van je persoonsgegevens zoals in deze Verklaring is bepaald.

Stichting MVO Nederland is gevestigd aan het Herculesplein 25 in Utrecht.

Wanneer verwerken wij persoonsgegevens?

Wanneer je je aanmeldt op de website worden de door jou verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van MVO Nederland.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens als je de website gebruikt:

a. Je registratiegegevens: dit zijn de gegevens die we je verzoeken in te vullen op het moment dat je een aanvraagformulier indient.

De volgende gegevens zijn verplichte persoonlijke gegevens om gebruik te kunnen maken van de website:

De volgende persoonlijke gegevens zijn niet verplichte gegevens. Je bepaalt zelf of je deze invult:

Je gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van de projecten van Het Versnellingshuis waar jij je voor aanmeldt en niet zichtbaar voor bezoekers van de site.

b. Andere informatie die we verwerken. Daarbij gaat het om de volgende informatie:

– tracking cookies, waarmee we je voorkeuren, bezoek en gebruikshistorie op de website verwerken om op basis daarvan aanbiedingen te doen van producten en diensten van MVO Nederland.
– gegevens die noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van de website en de dienstverlening van de website te verbeteren, zoals maar niet uitsluitend je Internet Protocol (IP) adres.

Met welk doel verwerken wij je gegevens?

We verwerken je persoonsgegevens om de volgende redenen:

MVO Nederland gebruikt je persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor jij deze aan ons hebt verstrekt, tenzij jij uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je persoonsgegevens voor andere doeleinden.

Wanneer verstrekken wij persoonsgegevens aan derden?

MVO Nederland verstrekt je persoonsgegevens alleen in de volgende gevallen aan andere partijen:

MVO Nederland sluit verwerkersovereenkomsten met deze derden zodat zij zorgvuldig met je persoonsgegevens omgaan.

Hoe zit het met link naar websites van derde partijen?

De website bevat links naar websites van derde partijen. Indien je via de website terecht komt op de website van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. MVO Nederland controleert de activiteiten van dergelijke websites of derde partijen niet en is niet aansprakelijk voor de content, privacy, beveiliging en reglementen van de websites waar de website naar linkt. MVO Nederland adviseert je daarom je bekend te maken met de privacy voorwaarden, beveiliging en reglementen van de derde partij voordat je hen (persoonlijke) informatie verschaft.

Hoe kun je je toestemming intrekken?

Indien je geen marketing- en promotieberichten over onze producten en diensten of algemene nieuwsberichten meer via e-mail wenst te ontvangen, kunt je je hiervoor uitschrijven (opt out) via je persoonsprofiel of door de instructies te volgen die in elke e-mail hiervoor zijn opgenomen, dan wel een bericht te sturen naar hallo@versnellingshuisce.nl. We zullen binnen een periode van vier weken na ontvangst van je verzoek hieraan voldoen.

Let er wel op dat we je e-mailadres mogen blijven gebruiken voor het toezenden van mails  inzake het gebruik van de website en je aanvraag, of om je e-mailadres te gebruiken op andere wijze zoals in deze Privacyverklaring staat beschreven.

Indien je je e-mailadres wil laten verwijderen van onze database, kun je hiervoor een bericht sturen naar hallo@versnellingshuisce.nl. We zullen binnen een periode van vier weken na ontvangst van je verzoek hieraan voldoen.

Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht op inzage in je persoonsgegevens en het recht om correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heb je het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van je gegevens.

Als je wil weten welke persoonsgegevens MVO Nederland van jou verwerkt, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen via contact@mvonederland.nl. We behandelen je verzoek binnen vier weken na ontvangst.

Je kunt je persoonsgegevens die MVO Nederland in het kader van je deelname aan het Versnellingshuis heeft verzameld inzien en desgewenst laten aanpassen door een verzoek te sturen naar: contact@mvonederland.nl. We zullen binnen vier weken reageren op je verzoek.

Je moet er rekening mee houden dat bepaalde type persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om te controleren of je voor het gebruik van de website in aanmerking komt, niet gewist kunnen worden, tenzij je je deelname afzegt. Het gaat hierbij onder andere om je naam en e-mailadres. Houd er rekening mee dat het wissen van bepaalde persoonsgegevens ertoe kan leiden dat je deelname wordt beëindigd en je geen toegang meer krijgt tot het betreffende programma.

MVO Nederland kan je vragen je identiteit aan te tonen indien je verzoeken tot inzage of wijziging indient.

Mocht je het niet eens zijn met de manier waarop MVO Nederland omgaat met je persoonsgegevens dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Wij verwijderen je persoonsgegevens onmiddellijk nadat je je deelname hebt stopgezet, tenzij een wettelijke bewaarplicht zich daartegen verzet.

De gegevens van het gebruik van de website kunnen we na beëindiging van je gebruikersaccount nog steeds verwerken voor historische en statistische doeleinden, maar uitsluitend op geaggregeerd niveau.

Hoe gaan we om met cookies?

MVO Nederland maakt op de website gebruik van cookies en andere internettechnieken. We hebben hiervoor een cookiebeleid. Dat vind je hier.

Hoe gaan wij om met meldingen van zwakke plekken in de beveiliging van onze systemen?

MVO Nederland heeft een responsible disclosure beleid waarin we aangeven hoe je je bevindingen over de veiligheid van onze systemen kunt melden en hoe wij hiermee omgaan.

Wat onderneemt MVO Nederland om uw persoonsgegevens te beschermen?

MVO Nederland zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen.

De toegang tot de data op de servers van MVO Nederland is beveiligd via een username en password. Ook staan de servers in een beveiligde omgeving. De servers zelf – zowel fysiek als de gegevens daarop – zijn beveiligd.

Interne toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot werknemers die toegang tot de persoonsgegevens moeten hebben om hun taken uit te voeren. Niet toegestane toegang en niet toegestaan gebruik van persoonsgegevens door werknemers zijn grond voor disciplinaire actie jegens de betreffende werknemer. Verder is ons informatie management systeem zo geconfigureerd dat persoonsgegevens van gebruikers zijn afgesloten van werknemers die niet over de vereiste toegangsrechten bezitten die gekoppeld is aan hun taak.

De gebruiker erkent en is ermee akkoord dat de Service Providers van MVO Nederland verantwoordelijk kunnen zijn voor het verwerken en vastleggen van sommige van de persoonsgegevens die we ontvangen. Deze Service Providers zijn contractueel gebonden om de persoonsgegevens die zij van MVO Nederland ontvangen, te beveiligen en veilig te  houden. Hoewel we ernaar streven om uw persoonsgegevens te beschermen, erkent en aanvaardt u dat het versturen van informatie via het internet niet noodzakelijkerwijs veilig is en kan worden onderschept / opgevangen door derden. Daarom kunnen we de veiligheid van die informatie niet garanderen en zijn we niet aansprakelijk voor het geval waarin een derde uw informatie onderschept en/of opvangt.

Wijziging van deze privacyverklaring

MVO Nederland heeft het recht om deze Privacy Verklaring te wijzigen. Indien er inhoudelijke wijzigingen worden doorgevoerd, zullen we dit kenbaar maken via de website. Verder zullen we je als gebruiker om akkoordverklaring met de gewijzigde Privacyverklaring vragen. Indien je niet akkoord gaat, zal MVO Nederland je deelname blokkeren en/of opheffen.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze Privacyverklaring, dan kun je contact opnemen met hallo@versnellingshuisce.nl.

Laatst bijgewerkt: 
18 november 2022.