Wet- en regelgeving

Wil je een circulair product of dienst op de markt brengen? Om mens én milieu te beschermen, zal je moeten voldoen aan regels. En dat kan best een zoektocht zijn. Wij zetten wat informatie en tips op een rij.

Aandachtspunten in wet- en regelgeving

Huidige regelgeving is in het algemeen geschreven in en voor een lineaire economie. Dit kan onbedoeld de transitie naar een circulaire economie hinderen. In de kenniskaart staat een overzicht van gesignaleerde belemmerende wet- en regelgeving.

Loop jij aan tegen wet- en regelgeving? Neem dan contact op met het Versnellingshuis. Samen gaan wij op zoek naar wat er mogelijk is binnen de geldende kaders of signaleren de aandachtspunten bij de betreffende instanties. Des te specifieker wij weten waar je tegen aanloopt, des te beter wij weten wie jou het beste kan helpen. 

Kansen binnen wet- en regelgeving

Waar enerzijds wet- en regelgeving een horde vormt voor circulair ondernemen, kan de juiste wet- en regelgeving circulair ondernemen ook stimuleren. Denk aan het creëren van een gelijk speelveld. Wat kun je als ondernemer doen?

Diverse coalities van bedrijven hebben zich uitgesproken voor bindende maatregelen of strengere normen, bijvoorbeeld middels vrijwillige Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV).

Overzicht wetten en regels

Wil je weten welke wetten, regels en vergunningen gelden voor jouw bedrijf? Het Ondernemersplein van KVK biedt een uitgebreid overzicht van belangrijke regels voor jouw sector.

Naar het overzicht

Afval of niet

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Omgevingsdienst Nederland hebben bestuurlijk afgesproken dat er een kennisgremium ‘afval of niet’ wordt ingericht. Dit platform voor en door omgevingsdiensten gaat ondersteuning en advies bieden bij aanvragen voor een beoordeling afval of niet. Op deze manier versterken we kennis- en informatiedeling tussen de omgevingsdiensten, uniformeren we de wijze waarop de beoordeling verloopt en ontstaat er een gelijk speelveld. Zodra er meer over bekend wordt laten we dat hier weten.

Toetsing afval of grondstof
De toetsing geeft richtingen voor de beoordeling of iets een afvalstof is of een product. Meer daarover vind je via Afval Circulair. Op deze website kan je ook terecht bij de helpdesk afvalbeheer. Direct een indicatie? Doe de toets hier.

Naar afvalcirculair.nl

Juridische loketten

Agroloket

Door Ministerie van Landbouw, Natuur en Voeding. Voor juridische uitdagingen bij ondernemen met agrarische reststromen.

Naar dit loket

Circulair Loket

Door Rotterdam Circulair. Voor juridische uitdagingen bij ondernemen met afval in Rotterdam.

Naar dit loket

Juridisch Helpdesk

Door Cirkelstad. Voor juridische uitdagingen bij ondernemen in de circulaire bouw. Let op: dienst is na een gratis eerste sessie betaald.

Naar dit loket

Innovatieloket

Door de NEN. Voor juridische uitdagingen bij normen en standaarden.

Naar dit loket

Loket Provincie Overijssel

Voor ondernemers, binnen de circulaire economie, in de provincie Overijssel die graag een uitdaging of belemmering willen melden. Het loket gaat hier vervolgens mee aan de slag om tot een oplossing te komen.

Naar dit loket

Informatie over specifieke thema's

Producentenverantwoordelijkheid (UPV) betekent dat producenten of importeurs (mede)verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer van de producten die zij op de markt (gaan) brengen. Op Afval Circulair vind je meer informatie over de UPV. Denk aan een overzicht van de productgroepen waar UPV geldt. Vragen over UPV? Dan kun je terecht bij de Helpdesk Afvalbeheer.

Beleid en regelgeving kunststoffen 

Zowel nationaal, Europees als mondiaal wordt er beleid gevoerd op het gebied van kunststoffen, circulaire economie en afval. Welke wetten en regels zijn er? En welke partijen stonden hiervoor aan de basis? Op deze pagina van Transitieagenda Kunststoffen vind je de belangrijkste beleidsmaatregelen en regelgeving op een rij. 

Heb jij afval dat goed is om als mest te gebruiken? RVO zette op een rij hoe dat werkt.

Hoogwaardige verwerking van agrarische reststromen 

Als je als ondernemers aanloopt tegen regelgeving die hoogwaardige verwerking van agrarische reststromen belemmert, kan je dit via het Agroloket melden bij het Team Reststromen van LNV. 

De Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) maakte een folder over hoe je met plantaardige reststromen aan de slag kan.  

Ben je op zoek naar informatie rondom dierlijke bijproducten, algen en/of insecten, neem dan contact met ons op! 

Actief in de agrifood of voedselindustrie? Vanuit de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit zijn er voorwaarden waaraan je moet voldoen. Op deze website vind je alles wat je daarover moet weten: van het aanvragen van vergunningen tot het intrekken van erkenningen. 


Via de Omgevingsloket Online kun je de vergunning- en meldingplicht checken, alles in één keer online regelen én de status van aanvragen volgen.

Ook vind je hier de online checktool: deze geeft op basis van de informatie direct een uitkomst.

Samen met Het Servicepunt Circulair en de Stadswormerij bracht Het Versnellingshuis de regels en wetten in kaart (maart 2022), die gelden bij de verwerking van gecomposteerde voedselresten met behulp van wormen.

In de Stadswormerij in Amersfoort zetten duizenden compostwormen voedselresten om in compost om de bodem te verbeteren: vermicompost. Wormencompostering is een oplossing om de voedselkringloop lokaal rond te krijgen. De wetten en regels die hiervoor gelden staan in dit document.

Wat doet de overheid?

Om regelgeving geschikt te maken voor de transitie naar een circulaire economie, wordt bestaande onnodig belemmerende wet- en regelgeving aangepast of worden nieuwe regels geformuleerd. Daarbij moet goed gekeken worden dat er geen nieuwe knelpunten of verkeerde prikkels ontstaan en dat de veiligheid van mens en milieu voldoende gewaarborgd blijven. Een deel van de regels wordt gemaakt in Nederland een ander deel in Europa. 

Geplande activiteiten circulaire economie 2020-2023

Een overzicht van de lopende en geplande activiteiten vind je in hoofdstuk 4.2 van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2023.

In Nederland wordt gewerkt aan de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van afval en Single Use Plastics. Daarnaast wordt gekeken naar de optimalisatie van nationale wet- en regelgeving, zoals de optimalisering van de Wet milieubeheer, het komen tot een opvolger van het landelijk Afvalbeheerplan en het verkrijgen van experimenteerruimte binnen de bestaande regels. 

Actieplan voor de circulaire economie

Voor Europa staan in het actieplan voor de circulaire economie van de Europese Commissie initiatieven voor de hele levenscyclus van producten: van ontwerp en productie tot consumptie, reparatie, hergebruik, recycling en het terugbrengen van hulpbronnen in de economie. 

Ook vind je hier de maatregelen voor duurzaam productbeleid, zorg voor minder afval en een focus op de sectoren waar het potentieel voor circulariteit groot is. Denk aan elektronica, verpakkingen, textiel en bouw. De Europese Commissie heeft de ambitie om op Europees niveau te komen tot einde-afvalcriteria voor bepaalde afvalstromen. De aangekondigde acties uit het EU actieplan monden deze jaren uit in concrete (wetgevings-)voorstellen. Een overzicht hiervan vind je hier.

Het Europees stakeholdersplatform voor de circulaire economie blijft de plaats voor uitwisseling van informatie voor belanghebbenden.

Kom je er niet uit?

Neem contact op met het Versnellingshuis.

Stuur ons een bericht

Versnellingshuis gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Accepteren