Veelgestelde vragen over ciruclair ondernemen

 

 

1: Wat levert circulair ondernemen op?

Een circulaire benadering kan veel voordelen opleveren voor je onderneming. Door zelf materialen te recyclen, nemen de aanschafkosten voor materialen af en veel gerecyclede producten zijn geschikt om (soms met winst) te verkopen. Daarnaast geloven wij dat een circulaire benadering je onderneming toekomstbestendig maakt.

2: Circulair, duurzaam of klimaatneutraal ondernemen?

We snappen dat die termen verwarrend zijn. Dus helderen we dit direct voor je op: als je circulair onderneemt, maximaliseer je het hergebruik van grondstoffen en producten. Klimaatneutral ondernemen is gericht op het neutraliseren van de impact op het klimaat en milieu, bijvoorbeeld via het planten van bomen of het beperken van de CO2-uitstoot.

Zowel circulair ondernemen als klimaatneutraal ondernemen zijn een onderdeel van duurzaam ondernemen. Een duurzame onderneming houdt rekening met de balans tussen winst, mensen en de planeet.

3: Wie kan me helpen bij een complex circulair vraagstuk?

Er zijn verschillende instanties die je kunnen helpen bij een circulair vraagstuk. Het Versnellingshuis is er daar één van, maar wij kunnen je ook doorverwijzen naar verschillende experts, onderzoekers, overheidsinstanties en ervaringsdeskundigen.

4: Is er financiële ondersteuning beschikbaar om mijn onderneming circulair te maken?

Het is lastig om dat voor jouw specifieke onderneming te zeggen, maar waarschijnlijk wel. Er zijn verschillende subsidies en regelingen voor circulaire ondernemers. Die kan je vinden via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het vinden van investeerders is ook een optie.

5: Waar vind ik andere circulaire ondernemers?

Er zijn heel veel branches en sectoren waar circulair ondernemen relevant is of relevant wordt. Rondvragen in je netwerk is dus altijd een goed idee. Daarnaast vormt Nederland Circulair! een grote community van ondernemers die ervaringen en kennis delen over de circulaire economie. Als je je hier aanmeldt krijg je er gelijk meer dan 4000 sparringpartners bij.

 

Vragen over circulair inkopen

1: Ik heb een circulair product of dienst. Hoe krijg ik een overheid als klant?

  • Raadpleeg regelmatig de Aanbestedingskalender en TenderNed voor een overzicht van openbare Nederlandse en Europese aanbestedingen.
  • Kijk op Startup in Residence. Hier worden startende bedrijven in contact gebracht met diverse stedelijke vraagstukken in Nederland. Overigens gaat het niet alleen om startups.
  • VNO-NCW/MKB Nederland en PIANOo introduceren beide regelmatig marktontmoetingen tussen overheden en bedrijven. Dit is een uitgelezen kans om je circulaire product of dienst te laten zien. Houd bijvoorbeeld de agenda van PIANOo.

Als je serieuze plannen hebt, vergeet dan ook niet de meer indirecte routes:

2. Hoe verloopt een circulair inkoopproces?

De Wegwijzer Circulair Inkopen is ontwikkeld voor de inkopende kant (overheden dus). Toch is deze bijzonder interessant om als bedrijf of ondernemer door te bladeren. De wegwijzer is een verzameling van beschikbare kennis, tips, en voorbeelden op het gebied van circulair inkopen.

3. Is dat altijd makkelijk? Weet elke overheid wat circulair inkopen is?

Nee, niet altijd. De term ‘circulair’ is nog steeds relatief nieuw en er bestaat geen eenduidige definitie. Maar je kan als bedrijf of ondernemer initiatief nemen en overheden wijzen op kansen. Je kan hen bijvoorbeeld proactief bekendmaken met je (circulaire) product of dienst. In een nota van inlichtingen kan je overheden wijzen op de meerwaarde van je circulaire product, mits de opdrachtgever een bepaalde technische eis laat vallen. Ga dat gesprek aan.

In het algemeen gaat inkopen en aanbesteden anders bij de overheid dan in de profit-sector omdat overheden gemeenschapsgeld uitgeven. Verdiep je dus in het inkoopproces. Meer informatie over het inkoopproces bij overheden vind je bij PIANOo.