Verduurzamen in de sierteelt: knelpunten zien én kansen benutten

Moonshot-project

De Nederlandse sierteeltsector heeft verreweg het grootste aandeel in de wereldhandel. Het verduurzamen van deze sector vergt samenwerking tussen de verschillende partijen in de keten. Of hier draagvlak voor is? Dat is de vraag die we onderzoeken met dit Moonshot-project.

Een Moonshot is een project in een complexe keten met veel schakels waarin partijen samenwerken naar de realisatie van een circulaire business case. Jaarlijks start en ondersteunt Het Versnellingshuis vijf van dit soort projecten. In dit sierteelt Moonshot-project werkten ondernemers Leo Swart (Cresultant) en Willem Kemmers (Innoventuri) samen aan de opdracht om een inventarisatie uit te voeren.

De uitdaging

Samen onderzochten ze welke circulaire initiatieven er in de sector zijn. Kemmers: “In de 1e fase van het project zochten we antwoord op de volgende vragen: wat gebeurt er al in de sector, waar is men toe gemotiveerd en waar lopen we tegenaan om een doorbraak in de hele sierteeltsector voor elkaar te krijgen?” Een flinke uitdaging, want Nederland exporteert een groot deel van haar bloemen en planten. Swart: “Een circulaire sierteeltsector kun je eigenlijk alleen realiseren door Europese samenwerking. Dat vraagt om andere vormen van ondernemen en organiseren.”

Met elkaar om tafel

Het Versnellingshuis organiseerde een rondetafel-bijeenkomst met CEO’s van voorlopers binnen de sector. Kemmers: “In de sector werd vaak over elkaar gepraat in plaats van met elkaar. Samen om tafel zitten gaf een andere, positieve energie. Swart en ik kennen de sector door en door. Wij konden de vinger op de zere plek leggen, maar namen geen standpunt in. Door die neutrale positie kwam er veel waardevolle informatie boven water.”

Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), zette haar naam onder de uitnodiging van de rondetafel. Kemmers: “Dat hielp. In eerste instantie waren er met name bij de grote partijen twijfels over dit zoveelste project. Toen bleek dat de ook overheid er achter staat, en het dus niet een project was van één partij, wilden ze wel meedoen.” Dit belang werd verder benadrukt in een digitaal werkbezoek dat de staatssecretaris korte tijd later bracht aan een aantal bedrijven uit de sector.

Veilige haven

Vanuit hun onafhankelijke procesrol waren Swart en Kemmers uiteindelijk een ‘veilige haven’, waar alles bespreekbaar was. “We luisterden naar iedereen, waardoor we goed zicht kregen op de kansen en knelpunten.” De opgehaalde informatie is vastgelegd in het rapport Inventarisatie Moonshot-project Sierteelt. “Een van de belangrijkste conclusies was dat investeren in duurzaamheid voor alle ketenpartijen voordeel kan opleveren als alle kansen en knelpunten inzichtelijk zijn.”

Meer weten?

Dit Moonshots-project is onderdeel van de aanpak van Het Versnellingshuis: een samenwerking van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, VNO-NCW/MKB-Nederland, Het Groene Brein en MVO Nederland. Samen ontsluiten ze een groot netwerk van andere partijen en loketten, waaronder Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Meer weten over Moonshots – en hoe je deze zelf kunt indienen? Hier vind je er alles over.