Moonshot 14: Lage MPG circulaire bouwsector

Het streven naar duurzame woningbouw met een minimale milieu-impact is een belangrijk doel. Het Moonshotproject Lage MPG circulaire bouwsector zet zich in om gezamenlijk afspraken te maken over het bouwen met een zo laag mogelijk Milieuprestatie Gebouwen (MPG) score.

Wat houdt dit Moonshotproject in?

Dit Moonshotproject richt zich op het onderzoeken van mogelijkheden om te bouwen met een zo laag mogelijke MPG. Het doel is om de directe milieu-impact van de woningbouw te minimaliseren. Door gebruik te maken van innovatieve technieken, materialen en ontwerpen wordt gezocht naar manieren om de MPG score significant te verlagen.

Een cruciaal aspect van het Moonshotproject MPG is het betrekken van de markt. Door commitment van bouwbedrijven, ontwikkelaars en andere stakeholders te verkrijgen, kan er gezamenlijk gewerkt worden aan het ontwikkelen van een strategie voor een MPG van minder dan 0.5. Het ultieme doel? De hele sector mobiliseren en laten zien dat duurzaam bouwen met een lage milieu-impact mogelijk is.

Meer informatie

Wil je achtergrondinformatie over de woonconcepten of meer weten over de circulaire prestaties daarvan? Download dan de eindrapportages.

Download de eindrapportage
Download

Meer informatie

Dat de Moonshotfase is afgerond betekent niet dat het circulaire ketenproject is gestopt. De consortiumpartners werken verder aan hun ambitie. Wil je meer informatie over deze Moonshot neem dan contact met ons op.

Dien een informatieverzoek in

Versnellingshuis gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Accepteren