Festivals

Jorritsma werkte al in verschillende ontwikkelingsprojecten aan circulaire sanitatie, voornamelijk in Azië. Terug in Nederland merkte hij dat er ook vanuit andere hoeken belangstelling was. “Er was vooral interesse op festivals, zowel bij de bezoekers als bij de organisatoren. Het idee was om toiletmateriaal om te zetten naar compost en te gebruiken voor de landbouw. Samen met Fides Lapidaire (social designer) en Sven Jurgens (adviseur circulaire economie) heb ik Stichting Rondgang opgezet om hiermee aan de slag te gaan”. En met succes, want inmiddels is het proces uitgedacht en al getest op het DGTL-festival.

Spoelen met bioplastic

Het proces van de circulaire sanitatie bestaat uit verschillende stappen. Het begint met het verzamelen van het toiletmateriaal. “En dat is wel heel erg leuk”, vertelt Jorritsma enthousiast. “Wetbox B.V. heeft een toiletsysteem ontwikkeld waarbij je niet doorspoelt met water, maar met bioplastic. Er ontstaat een soort worst van bioplastic met daarin het toiletmateriaal”. De volgende stap is de scheiding van het toiletmateriaal. Het bedrijf Semilla Sanitation ontwikkelde een zogenaamde dik-dunscheiding waarbij ontlasting en toiletpapier wordt gescheiden van de vloeibare delen. “De ontlasting wordt onder hoge temperaturen gecomposteerd en gebruikt voor de landbouw. Semilla Sanitation zet de urine om naar een soort Pokon om de gewassen mee te voeden”.

Bodemverbeteraar

De opgevangen ontlasting en urine worden dus in een andere vorm teruggebracht naar het land. Zo wordt de kringloop gesloten. Op zich al genoeg reden om te juichen, maar er is meer. Compost is namelijk een echte “bodemverbeteraar”, vertelt Jorritsma. “Compost is meer dan alleen een meststof. Het maakt planten bijvoorbeeld veel weerbaarder tegen ziektes. Op de langere termijn is compost voor de bodem veel beter. Onderzoeksbureau LeAF heeft gekeken naar verontreinigingen zoals medicijnresten. Deze lijken grotendeels af te breken in een compostering.”

Samenwerken

Circulaire sanitatie biedt dus allerlei positieve uitkomsten. Maar het mooiste resultaat van dit project is dat de hele keten van partijen nu samenwerkt, vindt Jorritsma. “De ontwikkeling van de circulaire sanitatie was veelzijdig. Van het uitdenken van de biologisch-chemische processen tot het ontwerpen van de toiletten. Door de subsidie circulaire ketenprojecten konden we verschillende partijen met uiteenlopende expertisen samenbrengen. Daardoor konden we de kring echt sluiten”.

Subsidie voor circulariteit

Wil je ook samen met andere partijen werken aan een circulaire product- of materiaalketen? De subsidie circulaire ketenprojecten kan jou ondersteunen in het ontwerpen, produceren of organiseren van uw ideeën. Kijk voor meer informatie op de website.