Omgaan met organische reststromen in de circulaire economie

.

Bij circulair ondernemen hoort het hergebruiken van organische reststromen. In de praktijk is dat nog wel eens ingewikkeld, mede omdat er specifieke wet-en regelgeving gelden: wat is mogelijk binnen die geldende regels? Met deze vraag van De Clique ging het Versnellingshuis met onder andere gemeentes, ondernemers en omgevingsdiensten aan de slag. Het doel? Kansen voor organische reststromen beter benutten. 

Rijkswaterstaat, de DCMR Milieudienst Rijnmond, Rotterzwam en De Clique kwamen vrijdag 11 maart 2022 bijeen in het Stadskantoor van Utrecht om het perspectief van organische reststromen in de circulaire economie in kaart te brengen. De hoofdvraag was: ‘Hoe kunnen we binnen de huidige wet- en regelgeving omgaan met organische reststromen?’

Drie bevindingen en oplossingen uit dit rondetafelgesprek

  1. De route voor ondernemers blijkt nog onbekend: ondernemers die organische reststromen hergebruiken weten vaak de volgende stappen niet om tot een legitieme case te komen. Het formuleren van een duidelijk stappenplan kan hierbij helpen.
  2. De term voortgezet gebruik is nog onvoldoende bekend bij omgevingsdiensten. Wat kan bijdragen aan helderheid en juiste betekenisgeving is wanneer de partijen een gemeenschappelijk standpunt innemen over de term en dit consistent communiceren. Zet in op kennisdeling bij onder andere ondernemers en omgevingsdiensten.
  3. Een goede samenwerking tussen ondernemer en omgevingsdienst is onmisbaar. De omgevingsdienst als adviseur voor de ondernemer bij het toetsen van reststromen.

Benieuwd naar meer inzichten uit het rondetafelgesprek? Bekijk het document hieronder.

Verslag rondetafelgesprek: organische reststromen in de circulaire economie Versnellingshuis

Het Versnellingshuis helpt bij circulair ondernemen

Het Versnellingshuis helpt ondernemers en samenwerkende ondernemers met het ontwikkelen en opschalen van hun investeerbare, circulaire initiatieven. Wil je weten hoe Het Versnellingshuis jou kan helpen bij circulair ondernemen? Lees meer.