Koper

Koper is steeds schaarser en de mijnbouw heeft lokaal een enorme impact op ecologische en sociale systemen. De infrabedrijven in Nederland hebben zich verenigd in Groene Netten met de ambitie om vanaf 2030 geen ‘virgin’ koper meer toe te passen.

Wat houdt dit Moonshot-project in?

In het Koper-project gaan infrabedrijven de dialoog aan met marktpartijen waarvan ze onder meer leidingen en transformatoren afnemen. We onderzoeken de belemmeringen die overstappen op secundair koper tegenhouden en hoe die aan te pakken zijn. Tegelijkertijd is het voor het sluiten van de koperkringloop nodig dat we ongebruikt koper in de grond oogsten. En dat de inzamelings- en verwerkingsketen voor afgedankt koper inzichtelijk en transparant is. Daarom betrekken we alle ketenpartners bij deze dialoog.

Dit project startte in 2020 en betrekt onder meer netwerkbedrijven, spoorbeheerders, smelterijen, producenten van koperhoudende assets (kabels, transformatoren) afvalinzamelaars en metaalrecyclers. De aanpak voor Koper wordt mede ondersteund vanuit het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie.

Meer informatie

Dat de Moonshotfase is afgerond betekent niet dat het circulaire ketenproject is gestopt. De consortiumpartners werken verder aan hun ambitie. Wil je meer informatie over deze Moonshot neem dan contact met ons op.

Een vraag indienen over dit Moonshotproject

Meer achtergrondinformatie over dit project

Versnellingshuis gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Accepteren