Moonshot 16: Ecosysteemdiensten in de landbouw

De Nederlandse land- en tuinbouw en visserij zijn wereldwijd bekend om hun voortrekkersrol. Tegelijkertijd staan we in Nederland voor aanzienlijke maatschappelijke uitdagingen op het gebied van bodemkwaliteit, biodiversiteitsverlies, wateroverlast, droogte, stikstof en klimaatverandering. Om deze uitdagingen effectief aan te pakken, is een omslag naar regeneratieve landbouw van cruciaal belang.

Wat houdt dit Moonshotproject in?

Dit Moonshotproject heeft tot doel de marktontwikkeling van ecosysteemdiensten te bevorderen. Door bestaande initiatieven te versterken, aan te vullen, te bundelen en op te schalen, willen betrokken partijen een duurzame transformatie binnen de landbouwsector realiseren. Met behulp van ecosysteemdiensten kunnen we de impact op de bodem, biodiversiteit, waterbeheer, stikstofuitstoot en klimaatverandering positief beïnvloeden.

Samenwerking en schaalvergroting

Om regeneratieve landbouw op grote schaal te implementeren, is samenwerking essentieel. Dit project brengt diverse stakeholders samen, waaronder boeren, bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Door kennis en expertise te delen en gezamenlijk te werken aan innovatieve oplossingen, kunnen we de transitie naar regeneratieve landbouw versnellen.

Meer informatie

Op de hoogte blijven? Houd deze pagina dan in de gaten, want er volgt binnenkort meer informatie. Heb je intussen een vraag over dit Moonshotproject?

Stel een vraag

Versnellingshuis gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Accepteren