Moonshot 16: Ecosysteemdiensten in de landbouw

De Nederlandse land- en tuinbouw en visserij zijn wereldwijd bekend om hun voortrekkersrol. Tegelijkertijd staan we in Nederland voor aanzienlijke maatschappelijke uitdagingen op het gebied van bodemkwaliteit, biodiversiteitsverlies, wateroverlast, droogte, stikstof en klimaatverandering. Om deze uitdagingen effectief aan te pakken, is een omslag naar regeneratieve landbouw van cruciaal belang.

Wat houdt dit Moonshotproject in?

Dit Moonshotproject heeft tot doel de marktontwikkeling van ecosysteemdiensten te bevorderen. Door bestaande initiatieven te versterken, aan te vullen, te bundelen en op te schalen, willen betrokken partijen een duurzame transformatie binnen de landbouwsector realiseren. Met behulp van ecosysteemdiensten kunnen we de impact op de bodem, biodiversiteit, waterbeheer, stikstofuitstoot en klimaatverandering positief beïnvloeden.

Om regeneratieve landbouw op grote schaal te implementeren, is samenwerking essentieel. Dit project brengt diverse stakeholders samen, waaronder boeren, bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Door kennis en expertise te delen en gezamenlijk te werken aan innovatieve oplossingen, kunnen we de transitie naar regeneratieve landbouw versnellen.

Download de eindrapportage

Meer informatie

Dat de Moonshotfase is afgerond betekent niet dat het circulaire ketenproject is gestopt. De consortiumpartners werken verder aan hun ambitie. Wil je meer informatie over deze Moonshot neem dan contact met ons op.

Een vraag indienen over dit Moonshotproject

Versnellingshuis gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Accepteren