Moonshot 15: Industriële Symbiose | Verbinding en opschaling

Het Moonshotproject Industriële Symbiose: verbinding en opschaling verkent en verbindt bestaande platforms voor Industriële Symbiose. Ketenpartners streven naar een open systeem waarin afval- en reststromen tussen aanbieders en afnemers uitgewisseld worden. Het gewenste resultaat? Stimulering en opschaling van duurzaam materiaalgebruik dat bijdraagt aan een Circulaire Economie.

Wat houdt dit Moonshotproject in?

Door de verbinding tussen aanbieders en afnemers van afval- en reststromen te faciliteren, stimuleert het project de uitwisseling van materialen. Dit draagt bij aan het verminderen van afval en het bevorderen van duurzaam materiaalgebruik.

Download de eindrapportage

Meer informatie

Dat de Moonshotfase is afgerond betekent niet dat het circulaire ketenproject is gestopt. De consortiumpartners werken verder aan hun ambitie. Wil je meer informatie over deze Moonshot neem dan contact met ons op.

Een vraag indienen over dit Moonshotproject

Versnellingshuis gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Accepteren