Woensdag 29 maart organiseerde de Stuurgroep van Het Versnellingshuis Nederland Circulair! het eerste Nationaal diner Circulaire Economie bij VNO-NCW en MKB-Nederland in de Malietoren. Voorzitters en directeuren van landelijke branches, ondernemers, topambtenaren van verschillende departementen, wetenschappers en vertegenwoordigers van de financiële sector kwamen bijeen om met elkaar in gesprek te gaan over de laatste ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie.

De urgentie tot samenwerken stond hierbij centraal. Want alleen door samenwerking vanuit alle perspectieven kunnen we de transitie naar de Circulaire Economie versnellen en realiseren. Het Versnellingshuis is de aanjager om deze perspectieven bij elkaar te brengen. Leo de Boer, zakelijk directeur VNO-NCW en lid van de Stuurgroep van Het Versnellingshuis, opende de bijeenkomst. Daarna verzorgden Marieke Spijkerboer (Stuurgroeplid Versnellingshuis / directeur duurzame leefomgeving & circulaire economie ministerie IenW), Han Meijberg (business development director Filigrade) en Marko Hekkert (directeur Planbureau voor de Leefomgeving) voor elk gerecht een inleiding die afgesloten werd met een prikkelende stelling om te zorgen voor levendige discussies tijdens het diner. Conclusie van het diner: dit smaakt naar meer en is voor herhaling vatbaar! 

Meer over het Versnellingshuis

Het Versnellingshuis helpt ondernemers bij het maken van een (volgende) stap richting de circulaire economie. Lees hier hoe we iets kunnen betekenen voor jouw vraag over circulair ondernemen.