Chemische Recycling

Chemische recycling kan een oplossing zijn voor kunststofafval dat nu nog niet volledig (mechanisch) te recyclen is. Deze methode breekt kunststof namelijk af tot bouwstenen voor nieuwe materialen en voorkomt zo dat een groot deel in de verbrandingsoven terecht komt. In Nederland beschikt een aantal bedrijven over technologie voor chemische recycling. Om deze innovatie op te schalen zette het Versnellingshuis met VNO-NCW en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de versnellingstafel chemische recycling op.

Het doel? Het investeringsklimaat voor chemische recycling in Nederland verbeteren. Nederland kan zich zo internationaal positioneren om chemische recycling succesvol te maken en daarmee bij te dragen aan een groter aanbod van hoogwaardige secundaire grondstoffen.

Wat houdt dit Moonshotproject in?

Het project Chemische Recycling is gestart in 2019 en bevindt zich momenteel in fase twee: uitvoering. In het eerste jaar ligt hierin de nadruk op de verbinding tussen het publieke en private spoor. We werken aan de thema’s erkenning, milieuwinst, recyclaat en feedstock, en financiering en prikkels. Voor elk van deze thema’s organiseren we een versnellingstafel. Aangesloten zijn producenten van primaire plastics, plastic-afvalinzamelaars, chemische-recyclingbedrijven, technologie-ontwikkelaars, onderzoeksinstituten en brancheverenigingen. Chemische recycling wordt ondersteund vanuit de Transitieagenda Kunststoffen in het Grondstoffenakkoord.

Meer informatie

Dat de Moonshotfase is afgerond betekent niet dat het circulaire ketenproject is gestopt. De consortiumpartners werken verder aan hun ambitie. Wil je meer informatie over deze Moonshot neem dan contact met ons op.

Een vraag indienen over dit Moonshotproject

Meer achtergrondinformatie over dit project

Versnellingshuis gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Accepteren