Ketendoorbraakproject 2: Circulaire vloerbedekking

Meer dan 30 producenten, groothandelaren, interieurbedrijven en verwerkers zetten zich samen in om de vloerbedekkingsketen in 2030 voor minstens 50 procent circulair te maken. Na een succesvol Moonshot-project vanuit het Versnellingshuis hebben de partijen hun doel voor dit Ketendoorbraakproject bepaald: Een werkend systeem voor de inzameling en circulaire verwerking vóór het einde van 2026.

Ambitie

Het consortium streeft naar het inzetten van minimaal 50 procent circulaire grondstoffen (gerecycled of biobased) en minimaal 50 procent inzameling en circulaire verwerking van de afgedankte producten. Daarnaast zetten de partijen in op levensduurverlenging, door middel van onderhoud en hergebruik van vloerbedekking. Deze ambitie sluit aan bij nationale en Europese circulaire doelen. Concrete doelen voor de komende 3 - 5 jaar zijn:

Uitdaging

In het Moonshot-project werkten ketenpartijen in drie werkgroepen aan een verkenning van het probleem en oplossingsrichtingen voor drie verschillende productgroepen: tapijt, laminaat en vinyl. Dit leidde tot concrete mogelijke vervolgprojecten. Komende jaren moet nog veel gebeuren om daadwerkelijk stappen te zetten, zoals onder andere het opzetten van een goed inzamelings- en verwerkingssysteem. Hiervoor is procesbegeleiding noodzakelijk. De vloerbedekkingsketen bestaat uit verschillende productgroepen en een groot aantal ketenpartijen. Dit verlangt een goede afstemming tussen de verschillende ketenpartijen en productgroepen. Ook de afstemming met Europese brancheorganisaties en initiatieven is van belang, aangezien de vloerbedekkingbranche een internationale markt is met veel export- en importstromen.

Samenwerking

Aan dit ketendoorbraakproject werken al meer dan 30 bedrijven en organisaties mee vanuit de gehele keten, waaronder:

De ketenregie en het projectmanagement zijn in handen van Partners for Innovation en KplusV.

Meer informatie

Download het Plan van aanpak

Houd deze pagina in de gaten voor de meest recente informatie. Heb je vragen of wil je graag meedoen?

Een vraag indienen over dit ketendoorbraakproject

Versnellingshuis gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Accepteren