Ambitie

Dit consortium wil tussen 2023 en 2026 een circulaire staalketen in de Nederlandse bouw op gang te brengen. Vanaf 2026 moet het project resulteren in een ‘circulair ecosysteem voor staal in de bouw’ dat binnen de brede Nederlandse bouw- en infrasector op draagvlak kan rekenen. De volgende punten staan centraal:

Dit draagt bij aan het behalen van de doelstellingen van de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie en het Rijksbeleid op het gebied van circulaire economie in bredere zin.

Uitdaging

Minder materiaalgebruik, levensduurverlenging, hergebruik en toepassing van gerecycled staal verlaagt de CO2– uitstoot van staal aanzienlijk. Helaas zijn de inspanningen vanuit de Nederlandse bouw op dit gebied beperkt. De vraag vanuit opdrachtgevers ontbreekt en de markt creëert daardoor niet het aanbod en vice versa. Er zijn diverse belemmeringen om het gebruik van duurzaam en circulair staal op te schalen. Het vergt een systeemverandering binnen staal in de bouw om hierin verandering te brengen.

Samenwerking

Bouwen met Staal is een kennisorganisatie met een groot netwerk waarin verschillende partners door de hele (staal)bouwketen betrokken zijn. Bijvoorbeeld SNS, Koninklijke Staalfederatie, VERAS, Vereniging bouwen met Staal, staalindustrie en de staalketen verenigd in Bouwakkoord Staal. Hiernaast wordt op een groot aantal projecten nauw samengewerkt met diverse partners om tot ketendoorbraken te komen.

De uitvoering van het ketendoorbraakproject staat onder regie van Jacqueline Cramer, hoogleraar Duurzame innovatie aan de Universiteit van Utrecht en voorzitter van het Bouwakkoord Staal en het Betonakkoord. Zij wordt geflankeerd door co-ketenregisseur Frank Maatje en technisch-inhoudelijk secretaris Jan-Pieter den Hollander, beiden van Bouwen met Staal.

Meer informatie

En bekijk https://bouwakkoordstaal.nl/ voor nog veel meer informatie, roadmaps en nieuws.

Houd deze pagina in de gaten voor de meest recente informatie. Heb je vragen of wil je graag meedoen?