Samen sterk als staal

De praktijk laat zien dat bedrijven alleen structurele circulaire oplossingen in een productieketen kunnen realiseren als dat gebeurt in samenwerking met andere partijen in de keten.

Daarom bundelen nu ook meerdere partijen in de productieketen van de Nederlandse staalbouw hun krachten om staal in de bouw verder te verduurzamen. In deze laatste projectfase, de uitvoeringsfase, is er al een bestaand consortium van ketenpartners en een ondertekend ambitiedocument en een plan van aanpak om tot een circulaire productieketen te komen. Dit betekent dat de gezamenlijke visie en ambities van de staalbouw productieketen vastliggen in het Bouwakkoord Staal. Hiervoor ontwikkelden de ketenpartners in mei 2023 een speciale roadmap. In lijn met deze roadmap stelden de partners een plan van aanpak op voor de ketenregie, dat afgestemd met het Versnellingshuis en Transitieteam Circulaire Bouweconomie. De rol van het Versnellingshuis is om centrale coördinatie en samenwerking in de keten te ondersteunen, zodat de algehele prestaties in de keten uiteindelijk verbeteren.

Wat volgt er nu?

Concreet zet de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een 3-jarige opdracht voor de ketenregie uit op TenderNed, zodat ketenpartners binnen staal in de bouw samen aan de juiste condities kunnen werken om investeringen in haalbare businessketens op te halen en belemmeringen voor circulair ondernemen weg te nemen.

In opdracht van:
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

In samenwerking met:
Ministerie van Economische Zaken