• Praktijkverhalen
  • Wormen die compost maken van voedselresten: in dit project zorgde Het Versnellingshuis voor een doorbraak

Wormen die compost maken van voedselresten: in dit project zorgde Het Versnellingshuis voor een doorbraak

In de Stadswormerij in Amersfoort zetten duizenden compostwormen voedselresten om in compost om de bodem te verbeteren: vermicompost. Wormencompostering is een oplossing om de voedselkringloop lokaal rond te krijgen.

De StadsWormerij streeft naar meer duurzame voedselketens en wilde de vermicompost op de markt brengen. Jesse de Graaff, vanuit Bureau 7TIEN betrokken bij de StadsWormerij: “We liepen tegen allerlei regels en wetten aan.” Het Servicepunt Circulair en het Versnellingshuis hielpen de Stadswormerij bij het in kaart brengen van deze wetten en regels die onder verantwoordelijkheid van verschillende ministeries vallen.

Wormen zijn landbouwhuisdieren

De Stadswormerij werkt met twee soorten compostwormen die samen met allerlei micro-organismen organisch materiaal omzetten in een bodemverbeteraar. Deze circulaire manier van composteren heet vermicomposteren.

“Volgens de wet zijn wormen echter landbouwhuisdieren. Voor deze dieren gelden in Europa, en dus ook Nederland bepaalde regels. Zo wordt de ontlasting als mest beschouwd en mag je landbouwhuisdieren geen “keukenresten of etensresten” voeren. Daarom mag je ook geen GFT-afval aanvoeren of verwerken op locaties waar landbouwhuisdieren zijn, omdat daar vleesresten in kunnen zitten.”

Daarom verwerkt de StadsWormerij nu in een experimenteersetting alleen voorgecomposteerde groente- en fruitresten tot vermicompost.

Wetten en regels op een rijtje

Een aantal jaar geleden bracht de StadsWormerij de wetgeving in kaart, met het oog op opschaling. Het bleek lastig om als kleine ondernemer in gesprek te gaan met de juiste mensen bij ministeries en andere instanties. Via het Servicepunt Circulair kwam de StadsWormerij terecht bij Het Versnellingshuis.

Het Versnellingshuis bracht de StadsWormerij in contact met de juiste personen bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat én de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. “Zij hebben de bestaande kennis aangevuld met de juiste opvattingen van de wetten. Het resultaat is een overzicht dat duidelijk maakt wat er op dit moment binnen de wet mogelijk is, welke onduidelijkheden er waren en welke knelpunten er nog zijn bij de verwerking van biotische reststromen.”

Download Stadswormerij - overzicht regels en wetten

Vertaalslag naar de praktijk

“Om de circulaire economie te stimuleren is het belangrijk dat wetgeving zo duidelijk mogelijk omschreven is en partijen bereid zijn met elkaar naar oplossingen te zoeken. De samenwerking met Het Versnellingshuis heeft voor een doorbraak gezorgd. Het Versnellingshuis en het Servicepunt Circulair maakten de vertaalslag van overheden naar de praktijk. Het is nu helder dat het huidige stelsel van wet en regelgeving (nog) niet goed is toegesneden op deze casus van het verwerken van reststromen met wormen. Voor de knelpunten die er nog zijn heeft LNV helaas aangegeven geen prioriteit te geven aan het kijken naar een oplossing.

Het Versnellingshuis helpt bij circulair ondernemen

Het Versnellingshuis helpt ondernemers en samenwerkende ondernemers met het ontwikkelen en opschalen van hun investeerbare, circulaire initiatieven.

Meer weten over hoe Het Versnellingshuis jou kan helpen bij circulair ondernemen? Lees meer.

Versnellingshuis gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Accepteren