Steigernetten krijgen een langer leven

De Domtoren in Utrecht stond jaren lang in de steigers. Hylke Faber, oprichter van Brokkenmákers: “Ik keek naar de Domtoren en vroeg me af wat er met die honderden vierkante meters plastic zou gaan gebeuren”. Steigernetten worden eenmalig gebruikt om te voorkomen dat stukken bouwafval en gereedschappen naar beneden vallen. Ook bieden ze bescherming aan de werkenden op de steigers omdat ze een deel van de wind en regen tegenhouden. Hierna worden ze direct weggegooid.

"Samen kunnen we materialen gescheiden én zonder kleurstoffen houden"

Faber: “Steigernetten zijn gemaakt van verschillende soorten plastic. Na gebruik komen ze samen met ander bouwafval in een container terecht. Hierdoor is het materiaal ‘vervuild’ en moeilijk te recyclen. We keken naar een techniek om oude visnetten te recyclen die we nu ook gebruiken voor steigernetten.”

Samen een circulaire keten

Brokkenmákers heeft succesvol een keten opgezet waar zij samen steigernetten inzamelen, recyclen en verwerken tot nieuw bouwproduct. De ketenpartners zijn:

“We vroegen steigerbouwers om ook de netten mee terug te nemen na het afbreken van de steiger. Ze verzamelen netten tot er genoeg kilo is dat GP Groot ophaalt. Daarna worden ze gerecycled. Samen met onze partners vormen we ook een feedbackloop: het is belangrijk dat producenten netten van één type plastic én zonder kleurstoffen maken. Zo krijgen we betere instroom voor toekomstige bouwproducten.”

Subsidie Circulaire Ketenprojecten

Alle partners in dit project hebben een concrete rol in de materiaalketen: afvalleverancier, inzamelaar, recycler of producent. Iedere rol in dit circulaire samenwerkingsverband is onmisbaar in de keten als geheel. En iedere rol voegt waarde toe aan het product of materiaal door deze te maken, gebruiken of verwerken. Allemaal zijn ze afhankelijk van elkaar dat afval een nieuwe functie krijgt. En alleen samen kunnen we de keten sluiten. Daarom kwam dit project in aanmerking voor de Subsidie Circulaire Ketenprojecten. “Dankzij deze subsidie hebben we de hele keten opgezet waardoor het vanaf nu geen extra financiële steun nodig heeft. De volgende stap is dat we het gerecyclede materiaal gaan gebruiken om nieuwe producten van te maken.”

Meer weten?

RVO voert de Subsidie Circulaire Ketenprojecten uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De regeling is opgezet samen met het Versnellingshuis Nederland Circulair! Jaarlijks opent RVO de subsidieregeling om MKB-ondernemers de kans te geven om met hun keten circulaire projecten te realiseren in de product- of materiaalketen. Denk hierbij aan een circulair product, dienst of business model. Werk jij met jouw keten aan circulaire projecten? Lees meer en ontdek of deze subsidie interessant voor jou is. https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/circulaire-ketenprojecten