Haarlem, 14 juni 2023

De aanleiding voor Wood Loop

Nederland moet in 2050 volledig circulair zijn en in 2030 zullen wij al 50% minder primaire grondstoffen moeten gebruiken. De Nederlandse meubelsector verbruikt jaarlijks 635 kiloton aan hout. Hiervan gaat maar liefst 18% tijdens het productieproces verloren in de vorm van zaagresten en houtstof. Eén op de zes nieuwe platen die verwerkt worden tijdens de productie van interieurs verdwijnt dus in de afvalbak.
Dit verlies moeten we als branche beperken. Door samenwerking in de keten en het gebruik van Wood Loop kratten maken we beter gebruik van het bestaande vervoer van de houtleveranciers en committeert de plaatleverancier zich aan de afname van de grondstof. Hierdoor verdwijnt hout uit de biomassaketel als brandstof. Wel zo transparant!

Scheiden bij de bron

De grootste winst is te behalen in de werkplaats van de meubelmaker of interieurbouwer door de houtresten bij de bron te scheiden. In herkenbare en speciaal ontwikkelde Wood Loop kratten sorteert de meubelmaker zelf het resthout. Hij weet wat erin mag en wat niet. De impact en het waarom zijn visueel afgebeeld op elke krat. Deelnemers betalen een prijs die niet hoger is dan dat ze nu aan een afvalverwerker betalen, maar de afvoer is nu wel aantoonbaar circulair.

Alles via één digitaal platform

Het digitale Wood Loop platform regelt alles en verbindt de meubelmaker met de houtleverancier en de producent. Een simpele scan van de QR-code bij een volle krat leidt direct tot een melding bij materialenleverancier Baars & Bloemhoff om deze op te komen halen. Door een retourrit te combineren met een nieuwe levering plaatmateriaal worden veel minder kilometers gereden en wordt een grote CO2-besparing gerealiseerd. Alle kratten worden gewogen en gekoppeld aan het Wood Loop platform. We kunnen dus zien waar, hoeveel en wat voor houtresten in Nederland beschikbaar zijn voor hergebruik. Producent Unilin Panels haalt de grondstoffen op bij materialenleverancier Baars & Bloemhoff en kan dit weer inzetten voor de productie van nieuwe plaatmaterialen. Iedere deelnemer ziet op het eigen dashboard zijn bijdrage in CO2-besparing en ingezamelde massa grondstof. Zo heeft iedereen real-time inzicht.

Een positief rechtsoordeel

Normaal zijn houtrestanten die vrijkomen bij bedrijven “afval” en zijn er strenge regels rondom de afvalwetgeving. Het is wettelijk vastgelegd dat alleen een geregistreerde afvalverwerker met een VIHB-vergunning dit mag doen. Wood Loop heeft echter door zijn werkwijze op 9 juni een rechtsoordeel gekregen van de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Met deze einde-afval verklaring is het juridisch onderbouwd dat het grondstoffen betreft. Een positieve ontwikkeling waarbij de omgevingsdienst oog heeft voor initiatieven die bijdragen aan de doelstelling voor een volledig circulaire economie in 2050.

Impact indicatoren van de huidige pilot

Meer informatie
Voor meer informatie en aanmelden bedrijven: www.wood-loop.nl.
Perscontact: Dirk van Deursen 0654617268/0235158800 vandeursen@cbm.nl of Kees Hoogendijk 0611351707 hoogendijk@cbm.nl.