Aanwezig waren directieleden van maar liefst 18 bedrijven uit de verschillende onderdelen van de keten. De aanleiding was het Moonshot project Circulaire Sierteelt van Het Versnellingshuis, waarbij het doel is om de sierteeltketen meer circulair te maken. Naast de reeds lopende duurzame initiatieven in de keten is dit een stap voor de hele sector om efficiënter met grondstoffen om te gaan en circulair te worden.

Voor een circulaire sierteeltketen zijn samenwerking, een eenduidig en gedragen doel en commitment de randvoorwaarden. Tijdens de bijeenkomst is een stevige basis gelegd om dit als keten samen op te pakken en de aanpak in een aantal zo concreet mogelijke projecten te vertalen. De komende weken zullen worden gebruikt om vervolgstappen uit te werken en andere geïnteresseerde sierteeltbedrijven de gelegenheid te geven om zich aan te sluiten.

Wat zijn Moonshots?
Om een circulaire economie te realiseren vragen sommige ketens om een sectorbrede transitie, niet gedragen door enkele bedrijven, maar door een gehele sector. Vaak zijn er meerdere partijen binnen een sector nodig voor een succesvol initiatief. Daarom selecteren wij jaarlijks vijf complexe ketens waarin ondernemers met ons samenwerken om een hierin een circulaire transitie te realiseren. Deze doorbraakprojecten noemen wij Moonshots.