‘Samen’ is het sleutelwoord

Ondernemers, voorzitters en directeuren van landelijke branches, de top van verschillende ministeries, vertegenwoordigers van de Transitie Agenda's, wetenschappers en vertegenwoordigers van de financiële sector werden deze week verwelkomd in de Malietoren. Hier gingen zij met elkaar in gesprek over de grootste belemmeringen die bedrijven ervaren bij circulair ondernemen. Aan tafel werd uitgebreid gediscussieerd over succesvolle oplossingsrichtingen om deze belemmeringen aan te pakken.

Je kan beargumenteren dat de circulaire economie een economisch vraagstuk (nieuwe productiemethoden), een financieel vraagstuk (nieuwe verdienmodellen), een maatschappelijk vraagstuk (natuur) of een sociaal vraagstuk (arbeidsmarkt) is. Alles is waar. We staan met elkaar voor dezelfde ambitie en kunnen een circulaire economie alleen samen realiseren.

Perspectieven samenbrengen

Binnen het Versnellingshuis vinden we het belangrijk om al die perspectieven bij elkaar te brengen. We hebben elkaar nodig. Om die reden organiseerden we het Nationaal Diner Circulaire economie dit jaar opnieuw: informeel samenkomen en de urgentie en verantwoordelijkheid voelen, zodat het gemakkelijker wordt om samen uitvoering te geven aan circulaire ambities. Maar uiteraard organiseren we meer evenementen waar we mensen samenbrengen, bijvoorbeeld tijdens de week van de Circulaire Economie. Zien we je daar?