Het Versnellingshuis wil graag leren van alle activiteiten van de afgelopen periode. Daarom is bij de oprichting van het Versnellingshuis afgesproken om het na 2-3 jaar te evalueren. DRIFT – onderzoeksbureau van de Erasmus Universiteit – en de Nederlandse School Openbaar Bestuur zijn gevraagd om dit onderzoek te doen. In dit bericht lees je in het kort conclusies hieruit.

Het Versnellingshuis heeft als doel om bedrijven die werken aan de circulaire economie te ondersteunen. Hiertoe werken het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, VNO-NCW, MKB-Nederland, MVO Nederland en het Groene Brein intensief samen. Sinds de vliegende start in 2019 groeide Het Versnellingshuis op meerdere niveaus: in netwerk, professionaliteit en bekendheid.

Het Versnellingshuis helpt bij het nemen van stappen in circulair ondernemen

De belangrijkste conclusie uit de evaluatie is dat Het Versnellingshuis in staat is ondernemers te helpen in het nemen van (volgende) stappen in circulair ondernemen. Zo bedient Het Versnellingshuis ondernemers die een gids nodig hebben richting een circulaire businesscase. Daarbij is het samenwerkingsverband succesvol in het realiseren van doelstellingen.

Een groot netwerk als succesfactor

Het inmiddels grote netwerk blijkt een belangrijke succesfactor. Naast de partijen in het Versnellingshuis profiteren ondernemers van de steeds nauwere samenwerking met de vele Versnellingspartners in het land. Juist vanuit de verschillende invalshoeken van de organisaties in en naast Het Versnellingshuis vinden organisaties elkaar in het helpen van de ondernemer in de circulaire economie.

Volgende stappen

Er staan ook aanbevelingen in het rapport om de ondersteuning voor ondernemers te verbeteren. Zo gaat Het Versnellingshuis, samen met de versnellingspartners, werken aan haar naamsbekendheid en vindbaarheid. Parellel volgen stappen om de samenwerking met de transitieagenda’s te intensiveren. Ook worden de verwachtingen van ondernemers beter afgestemd op ondersteuning die ze kunnen verwachten. Tenslotte komt er een kritische blik op de selectie van doorbraakprojecten (de zogenoemde Moonshots), om deze zodoende verder te verbeteren.

Evaluatierapport

Benieuwd naar het evaluatierapport? Je downloadt deze hier.