Moonshot 20: Kunststof in de bouw

Er wordt in de Nederlandse bouw jaarlijks ongeveer 430 kton kunststoffen toegepast. Slechts 25% van de vrijkomende kunststoffen in de bouw wordt gescheiden voor recycling. Dat is een gemiste kans. Kunststof bouwmaterialen lenen zich namelijk goed voor de toepassing van recyclaat. Daarnaast hebben kunststof bouwmaterialen, ondanks hun kleine aandeel in massa (<1%), ook nog eens een groot aandeel in de milieu-impact (ca 25%) vergeleken met andere bouwmaterialen (o.b.v. de MKI). Het is dus tijd om dit recyclepercentage op te krikken. 

Ambitie 

Plastic in de bouw is binnen de Transitieagenda Kunststoffen een prioritaire productgroep (p82 NPCE). Dit plan draagt bij aan de hoofddoelstelling, om de primaire fossiele grondstoffen voor kunststof te halveren in 2030. Meer secundaire (kunststof) grondstoffen zijn ook nodig om in 2030 te kunnen voldoen aan de bijmengverplichting van 25-30% plastic recyclaat. 

De uiteindelijke ambitie is het implementeren van een efficiënt logistiek inzamelsysteem. Dit is een noodzakelijke stap, om uiteindelijk tot een meer circulair systeem te komen. In deze eerste fase wordt nagedacht over drie verschillende logistieke retoursystemen die in de volgende fase getest worden. Dit Moonshot wordt gebruikt om hier een plan van aanpak voor te maken.  

Uitdaging 

Op basis van een eerste kwalitatief onderzoek komen de volgende uitdagingen naar voren:  

Samenwerking 

Het consortium voor dit Moonshot bestaat uit de volgende partijen: 

De uitvoering van dit project wordt begeleid door Partners for Innovation en Royal HaskoningDHV. 

Doe je mee? 

Houd de pagina in de gaten voor de meest recente informatie. Heb je vragen of wil je graag meedoen?

Een vraag indienen over dit Moonshotproject

Versnellingshuis gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Accepteren