Moonshot 17: PHA verwaarden

De Transitieagenda Kunststoffen streeft naar 15 procent biobased plastics in 2030 (35 procent voor verpakkingen). Hierbij kan mogelijk gebruik gemaakt worden van biomassa uit afvalwater, als grondstof voor PHA.

PHA is een biologisch afbreekbaar biopolymeer, dat een alternatief is voor gangbare kunststofpolymeren. Met de nieuwste techniek is het mogelijk om PHA te maken uit zuiveringsslib en andere organische restromen en afvalwater. Hoewel er voortvarend stappen worden gezet rondom de technologie van PHA, is er nog een aantal andere barrières te slechten om afvalwater als grondstof voor PHA te kunnen gebruiken. Een belangrijke barrière hierin het verkrijgen van een Einde Afvalstatus.

Ambitie

Door middel van het Moonshot PHA willen we, via een uitgebreid experiment, tot een blauwdruk voor een ‘eigen oordeel’ einde-afvalstatus komen. Dit is een cruciale stap om uiteindelijk een investeringsbeslissing voor een extractiefabriek, een verdere ontwikkeling van PHA, te maken.

Uitdaging

De waterschappen hebben de nodige ervaring opgedaan met Einde Afvalstatus trajecten via rechtsoordelen, uitspraken van omgevingsdiensten en zelfbeoordeling. Deze trajecten zijn vaak lastig en tijdrovend. Zowel de timing als de onzekerheid, vormen een bedreiging voor de investeringsbeslissingen die nodig zijn. Vanwege de kansen, omvang, investeringsbeslissingen en commitment van partijen heeft dit project een andere aanpak nodig. Daarom grijpen we, met alle partijen die nodig zijn voor de Einde Afvalstatus, dit Moonshot met beide handen aan.

Samenwerking

Voor de verdere ontwikkeling van PHA is het consortium PHA2USE gevormd. Dit bestaat uit 5 waterschappen, Paques Biomaterials en HVC. Het consortium wordt met kennis ondersteund door STOWA, SNB, TU Delft en Wetsus. Naast deze partners dragen ook de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam, RVO en InvestNL bij aan dit project.

PHA2USE werkt actief aan het vormen van een concrete PHA keten. Dit netwerk bestaat, tot nu toe, uit de volgende bedrijven:

Doe je mee?

Houd de pagina in de gaten voor de meest recente informatie. Heb je vragen of wil je graag meedoen?

Een vraag indienen over dit Moonshotproject

Versnellingshuis gebruikt cookies (en andere technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Accepteren