Vind je weg in wet- en regelgeving

 

 

Als (circulaire) ondernemer moet je voldoen aan wet- en regelgeving. Er achter komen welke wet- en regelgeving geldt voor jouw dienst en/of product is een onderdeel van ondernemen, maar kan vaak een uitdaging zijn. Ook kan bepaalde regelgeving onbedoeld jouw circulaire innovatie in de weg staan, of is het niet duidelijk welke regelgeving voor jouw product of materiaalstroom geldt. 

Het Versnellingshuis helpt je hier graag bij op weg.  Kom je er desondanks op basis van onderstaande informatie niet uit, dan kun je altijd bij ons terecht en proberen wij je verder op weg te helpen. Klik hier voor een maatwerk aanvraag.

Het Ondernemersplein

Het Ondernemersplein, een initiatief van de Kamer van Koophandel, biedt uitgebreide informatie en inzicht op het gebied van wetten en regels. 

Toelichting op een aantal belangrijke onderwerpen 

Afvalstof of product? 
De Leidraad afvalstof of product geeft richtsnoeren voor de beoordeling of iets een afvalstof is of een product. Je vindt het document en veel meer op afvalcirculair.nl. Op deze website kan je ook terecht bij de helpdesk afvalbeheer. 

Afval- en reststoffen als mest gebruiken? 
Hoe werkt dat en hoe regel je dat? Dit vind je op de website van RVO.

Hoogwaardige verwerking van agrarische reststromen
Als je als ondernemers aanloopt tegen regelgeving die hoogwaardige verwerking van agrarische reststromen belemmert, kan je dit via het Agroloket melden bij het Team Reststromen van LNV. De Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) maakte een folder over hoe je met plantaardige reststromen aan de slag kan. 

Ben je op zoek naar informatie rondom dierlijke bijproducten, algen en/of insecten, neem dan contact met ons op! 

Wat doet de overheid?

Om regelgeving geschikt te maken voor de transitie naar een circulaire economie, wordt bestaande onnodig belemmerende wet- en regelgeving aangepast of worden nieuwe regels geformuleerd. Daarbij moet goed gekeken worden dat er geen nieuwe knelpunten of verkeerde prikkels ontstaan en dat de veiligheid van mens en milieu voldoende gewaarborgd blijven. Een deel van de regels wordt gemaakt in Nederland een ander deel in Europa. 

Een overzicht van de lopende en geplande activiteiten vind je in hoofdstuk 4.2 van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2023.

In Nederland wordt gewerkt aan de implementatie van Europese regelgeving op het gebied van afval en Single Use Plastics. Daarnaast wordt gekeken naar de optimalisatie van nationale wet- en regelgeving, zoals de optimalisering van de Wet milieubeheer, het komen tot een opvolger van het landelijk Afvalbeheerplan en het verkrijgen van experimenteerruimte binnen de bestaande regels. 

Voor Europa staan in het actieplan circulaire economie van de Europese Commissie initiatieven voor de hele levenscyclus van producten, van ontwerp en productie tot consumptie, reparatie, hergebruik, recycling en het terugbrengen van hulpbronnen in de economie. Ook staan in het actieplan maatregelen voor duurzaam productbeleid, zorg voor minder afval, en een focus op de sectoren waar het potentieel voor circulariteit groot is, zoals elektronica en ICT, verpakkingen, kunststoffen, textiel en constructie en gebouwen. De Europese Commissie heeft de ambitie om op Europees niveau te komen tot einde-afvalcriteria voor bepaalde afvalstromen.