Moonshot: doorbraak in de circulaire sierteelt

Doorbraakproject van Het Versnellingshuis

Trots dat dit Moonshot project onderdeel is van Het Versnellinghuis: met Cresultant en Innoventuri is de opdracht gegund om de komende maanden een doorbraak in de circulaire sierteelt in Nederland beet te pakken!

Onvoldoende samenwerking in de sierteeltsector

In de Nederlandse sierteeltsector zijn inmiddels veel initiatieven om te komen tot duurzaamheid en een circulaire economie. Er is echter nog onvoldoende gezamenlijkheid in de aanpak, waardoor grote stappen naar een circulaire economie nog niet gezet (kunnen) worden.

Tijd voor een doorbraak

Verschillende partijen in de sector hebben aangegeven het nu tijd te vinden om gezamenlijk aan een doorbraak te werken en zo vorm te geven aan nieuwe circulaire ketens. Op dit moment zijn er voor een aantal concrete thema’s ontwikkelingen die zouden kunnen leiden tot een doorbraak die voor meerdere partijen binnen de sector van belang kan zijn of waarvoor juist meerdere partijen binnen de sector benodigd zijn om ze tot een succes te kunnen maken.

Het Versnellingshuis

Het Versnellingshuis is in 2019 gelanceerd op initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, VNO-NCW/MKB-Nederland, Het Groene Brein en MVO Nederland. Het Versnellingshuis ondersteunt individuele ondernemers bij hun vragen. Daarnaast start het jaarlijks vijf Moonshots projecten. Dat gebeurt door ondernemers in pre-competitieve fase te ondersteunen met kennis,  financiering en netwerken – regionaal én internationaal. Daarmee wil het Versnellingshuis ketensamenwerkingen en investeringen in kansrijke oplossingsrichtingen sneller en effectiever tot stand laten komen.

Samen sterker

Onze insteek is: samen de opdracht beetpakken om deze verkenning uit te voeren en daarmee een basis te leggen voor een circulaire doorbraak in de sierteeltsector. Het gaat hierbij om zowel de productie als het verwerken.

Actief in de sierteelt?

Bent jij ondernemer in de sierteelt en wil je actief betrokken zijn binnen dit prachtige initiatief om het stuur mede beet te pakken qua circulaire doorbraak van de Sierteeltsector, dan kunt je dat laten weten via een persoonlijk bericht of via leo@cresultant.nl of willem.kemmers@innoventuri.com.