Winnaar kraak de Crisis: Heel Holland Houtland

 

 

Lokaal geproduceerde biobased bouwmaterialen voor woningen en interieur. Met Holland Houtland zet oprichter Sandra Nap zich in voor een duurzamer Nederland na corona. Het initiatief eindigt op de eerste plek in Kraak de Crisis, de nationale crowdsourcing voor een veerkrachtige economie. De winnaars ontvangen een funding van 25.000 euro.

In 2050 moet de Nederlandse economie circulair zijn, aldus het kabinet. Holland Houtland grijpt deze uitdaging aan en ontwikkelt een alternatieve economie voor veeteelt. Namelijk: het lokaal produceren van biobased materialen, zoals hout, hennep, lisdodde en bamboe die gebruikt worden voor de bouw, utiliteit, woningen en interieur. ‘Als alle nieuwbouw vanaf nu houtbouw of biobased is, realiseren we de benodigde CO2-reductie in de gebouwde omgeving’, zegt Sandra. ‘Tegelijkertijd is het een oplossing voor het stikstofprobleem. Boeren kunnen laagdrempelig, zonder grote investeringen aan de slag met het telen van de materialen.’ Met het uitgereikte startkapitaal, breiden de initiatiefnemers het team uit en ontwikkelen zij een virtuele en fysieke marktplaats.

‘Holland Houtland laat een oplossing zien waarbij is gekeken naar meerdere crisissen. Bovendien zoeken zij verbinding en laten zij zien dat samenwerking in de keten van belang is om verduurzaming te realiseren. Dat sprak de jury enorm aan’, zegt jurylid Leonie van der Steen, Topsector Energie. Ook Leo de Boer, zakelijk directeur van VNO-NCW, nam deel aan de jury.

Top 3 succesvolle krakers


Naast Hout Holland, eindigen The Bin (tweede plek: 10.000 euro startkapitaal) en Een bodem vol leven (derde plek: 5.000 euro startkapitaal) ook in de top 3. The Bin ontwikkelt een volledig nieuwe reststroom voor afval. Een bodem vol leven werkt met micro mechanismen die de dode landbouwbodem weer in leven brengt. ‘Het is bijzonder om te zien hoe creatief de ondernemers bezig zijn geweest tijdens #kraakdecrisis en een concept hebben ontwikkeld waarmee we positieve verandering realiseren’, zegt jurylid Paulien Bongers, Director of Science bij TNO.
De coronacrisis zet aan tot verandering en maakt de samenleving socialer en schoner. Dit was reden voor het team van #kraakdecrisis om van 6 april tot en met 3 mei op zoek te gaan naar initiatieven die Nederland ook na de crisis duurzamer en socialer maken. Driehonderd initiatieven werden verzameld waarvan elf deelnemers naar de finale gingen. In de finale werd onder begeleiding van experts bij Frisse Blikken en consultants van PwC gewerkt aan de doorontwikkeling van het concept. Op 8 mei presenteerden de finalisten hun initiatief aan de zevenkoppige jury. Direct na de presentaties maakte de jury de drie winnaars bekend. Ook na #kraakdecrisis blijven de coaches van PwC betrokken en helpen zij de winnaars om daadwerkelijk hun bedrijf op te schalen en op te zetten.

Organisatie

Het Versnellingshuis is partner van #kraakdecrisis, dit doen we samen met TNO, DRIFT, Topsector Energie, Provincie Gelderland, Versnellingshuis Nederland Circulair, Drawdown Europe, Dr2 New Economy, Buro Einstein & IGNE. Zo werken we samen aan een toekomst met stabiele werkgelegenheid, meer zorgzaamheid, meer circulariteit en minder CO2!