Subsidie circulaire ketenprojecten heropend

Werk met jouw keten aan circulaire projecten

Werk jij met jouw keten aan circulaire projecten? Dan is de subsidie circulaire ketenprojecten wellicht iets voor jou. Als mkb-ondernemer vraag je mét je partners vanaf 1 april een subsidie aan voor 50% van jouw projectkosten.  

De Subsidie Circulaire Ketenprojecten biedt mkb-ondernemers de kans om met hun keten circulaire projecten te realiseren in de product- of materiaalketen. Denk hierbij aan een circulair product, dienst of businessmodel.  

Over de subsidie Circulaire Ketenprojecten 

Per aanvraag vergoedt de subsidie maximaal 50% van de kosten tot een maximum van € 20.000. De regeling helpt ondernemers in het mkb circulair te werken met hun keten. De beoogde aanvragers willen met hun ketenpartners een product of dienst circulair ontwerpen of een circulair proces of businessmodel opzetten. De keten vraagt de subsidie aan als samenwerkingsverband en huurt een ervaren procesbegeleider in om de aanpak te stroomlijnen.  

Resultaten openstelling 2020 

In 2021 opent deze regeling voor de derde keerHet ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelde op 9 april 2020 € 800.000 ter beschikking. Vanwege het grote aantal geschikte aanvragen raakte dit budget snel op, waardoor het ministerie in juli nog eens € 500.000 ter beschikking steldeIn 2020 kregen 80 bedrijven subsidie om van een circulaire keten werk te maken. 

De aanvraag in het kort 

Bereid je goed voor en hou rekening met het volgende: 

  • Indienen vanaf 21 april 2021 van 09:00 tot en met 30 september 12:00 uur 
  • Totale toe te kennen subsidiebedrag is ditmaal € 4.500.000 
  • De subsidie vergoedt 50% van de kosten per inzending tot een maximum van € 20.000 
  • Beoordeling en toekenning geschiedt op basis van binnenkomst 
  • Aanvraag doe je met de beoogde keten als samenwerkingsverband 
  • Ervaren procesbegeleiding is een eis 

Subsidie Circulaire Ketenprojecten en het Versnellingshuis Nederland Circulair! 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat startte de subsidie in 2020 in samenwerking met het Versnellingshuis Nederland Circulair! vanuit de ambitie van het kabinet om naar een volldig circulaire economie in 2050 toe te werken. De subsidie Circulaire ketenprojecten ondersteunt mkb-bedrijven om die stap te zetten.  

Het Versnellingshuis Nederland Circulair! helpt met adviezen voor individuele mkb-ondernemers: Matchmaking en Maatwerk en de ontwikkeling van sectorbrede doorbraakprojecten, Moonshots. 

Lees meer: 

Subsidie Circulaire ketenprojecten 

Bekijk de projecten die in 2020 subsidie kregen 

Versnellingshuis Nederland Circulair! 

Circulaire economie