Stikstofcrisis: Innovaties gezocht

 

 

Voordat de coronacrisis uitbrak, hield de stikstofcrisis de gemoederen bezig. Door de lockdown-maatregelen neemt de luchtvervuiling weliswaar af en is de stikstofcrisis even van ons netvlies verdwenen, maar het probleem is nog levensgroot aanwezig.

Dat realiseert het kabinet zich ook dat vorige week besloot 5 miljard euro uit te trekken voor de aanpak van de stikstofproblematiek; geld om natuurgebieden te herstellen èn om de uitstoot te beperken in diverse sectoren.

Innovaties gezocht

Gelukkig is het innovatieve vermogen van ondernemers groot. Hoe mooi zou het zijn als we de lockdown-periode benutten om te inventariseren welke concrete oplossingen het Nederlandse bedrijfsleven heeft voor het terugdringen van de stikstofuitstoot en -depositie?

In overleg met brancheorganisaties en grote bedrijven heeft het VNO-NCW netwerk Groene Groeiers vijf stikstofuitdagingen geformuleerd:

1.voor de bouw
2. voor de landbouw
3. voor de industrie
4. voor energie
5. voor de natuur.

Ondernemers die voor deze uitdagingen goede oplossingen hebben, kunnen hierop intekenen. Via digitale matchmaking binnen het netwerk Groene Groeiers onderzoeken we welke oplossingen kansrijk zijn om uit te groeien tot sluitende business cases.

Als fysieke bijeenkomsten weer mogelijk zijn na de coronacrisis, kunnen ondernemers de matches presenteren aan betrokken ministers en de voorzitters van de Groene Groeiers en VNO-NCW. Voorafgaande hieraan zal een deskundige jury de meest kansrijke innovatieve oplossingen selecteren.

Op de website van Groene Groeiers vind je meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden.