De 15 meest herkende belemmeringen door circulair ondernemende bedrijven

.

Samen met 25 partners ondersteunde het Versnellingshuis ruim 500 bedrijven met vraagstukken over circulair ondernemen in een jaar tijd. Daarbij viel ons op dat er sprake was van structurele belemmeringen. In deze notitie benoemen we de vijftien meest voorkomende en opvallende structurele belemmeringen – De Rode Draden – en lichten we deze toe.

Het Versnellingshuis Nederland Circulair! helpt ondernemers stappen te zetten richting de circulaire economie. We inspireren en informeren, brengen ondernemers in contact met relevante partijen (matchmaking), begeleiden hen met expertise (maatwerk) en werken met ondernemers aan nieuwe circulaire ketens (moonshots). Zodoende voeren we met veel bedrijven intensief contact over hun ambities en de drempels die ze tegen komen.

Circulaire koplopers lopen als eerste tegen de grenzen van het bestaande, vooral lineaire systeem aan. Hun ervaringen verschaffen vroege signalen over grote en kleine belemmeringen. Met een direct kijkje in de bedrijfskeuken is de notitie Rode Draden 2021 een krachtig en waardevol Stand van het Land-document.

Rode Draden 2021 Notitie Compleet

DownloadVersnellingshuis

Rode Draden 2021 Samenvatting

DownloadVersnellingshuis