Rijkswaterstaat zoekt circulaire innovaties

 

 

Om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen en de economie te versterken verduurzaamt de overheid de rijksinfrastructuur. Als grote opdrachtgever wil Rijkswaterstaat in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair werken, met hoogwaardig hergebruik van alle materialen. Om dit te bereiken is innovatie nodig. Hiervoor is Rijkswaterstaat op zoek naar informatie over circulaire innovaties en bedrijven.

Meld je circulaire innovatie aan

Er is al een groot aantal circulaire innovaties, producten en procesinnovaties ontwikkeld voor de grond, weg- en waterbouwsector (GWW). Om meer inzicht te krijgen in het huidige aanbod aan innovaties en om de strategische doelen voor  klimaatneutrale en circulaire infraprojecten 2030 te helpen te bereiken zijn we op zoek naar informatie over circulaire innovaties.

Je kunt je circulaire innovatie tot 23 september 2020 aanmelden. We hebben de aanmeldtermijn hiermee met 2 weken verlengd.

Je innovatie beoordelen we met een aantal impact indicatoren conform Leidraad 2.0 Meten van circulariteit van Platform Circulair Bouwen ’23. Hieruit volgt een ‘shortlist’ van koplopers met de meest kansrijke circulaire innovaties, die Rijkswaterstaat actief onder de aandacht wil brengen bij fysieke testruimten zoals de ‘Innovatiestrook A58’ en een podium biedt op dinsdag 27 oktober tijdens de Nationale Werkconferentie Cirkelstad 2020 die plaatsvindt op Building Holland. Bovendien zullen de resultaten van deze studie actief met je gedeeld worden.

Innovatief vermogen van de markt

Wat is de innovatiekracht van de bedrijven die actief zijn in de Nederlandse grond-, weg- en waterbouw? Neemt jouw bedrijf een afwachtende houding aan óf grijpt jouw organisatie de kans aan om verder te digitaliseren, de concurrentiepositie te verbeteren, of verder te verduurzamen? Het Amsterdam Centre for Business Innovation van de Universiteit van Amsterdam voert jaarlijks De Nederlandse Innovatie Monitor uit. Op verzoek van Rijkswaterstaat wordt deze monitor nu separaat uitgevoerd onder bedrijven die actief zijn in de Nederlandse grond-, weg- en waterbouw. Rijkswaterstaat doet een beroep op de enquête in te vullen. Hoe meer respons, hoe beter het beeld van de sector!

Vul de enquête nu in. Het kost ongeveer 10 min. Invullen is mogelijk tot 23 september.

Je kunt deelnemen door te klikken op de volgende link: De Nederlandse Innovatie Monitor.

Wat gebeurt er met het resultaat?

Met de informatie over beschikbare circulaire innovaties en het innovatief vermogen van de GWW kan Rijkswaterstaat haar strategie beter bepalen om samen met marktpartijen de doelen voor klimaatneutraliteit en circulair werken te halen. Daarom nodigen wij marktpartijen uit om deel te nemen aan dit onderzoek. Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Alvast hartelijk dank voor je deelname.