Waar loop jij tegenaan bij circulair ondernemen? Laat je stem horen!

Rode Draden

Ongetwijfeld loop je tegen meerdere belemmeringen aan bij circulair ondernemen. Vanuit Het Versnellingshuis zien we dan ook structureel dezelfde soort belemmeringen. Waar zitten jouw uitdagingen? Waar moet wat jou betreft als eerste ingegrepen worden? Jaarlijks vragen wij ondernemers wat deze zijn. Het doel? Ervan leren – zodat jij de doorvertaling kunt maken naar de praktijk binnen jouw bedrijf. Denk je mee?

Jouw ervaring telt
Zolang je werkzaam bent in een bedrijf met activiteiten ergens op de R-ladder, dan zijn we benieuwd naar je ervaringen. Wil jij die met ons delen? Het invullen van de enquête kost je ongeveer 10 minuten en is anoniem.

→ Ga naar de enquête

Wat er gebeurt met de uitkomsten
Het Versnellingshuis schrijft de resultaten op in onze jaarlijkse Rode Draden-notitie. Die publiceren we in februari 2022 tijdens de Week van de Circulaire Economie.

Het afgelopen jaar is deze notitie meegenomen in het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie. In deze formele brief benoemt het kabinet op welke manier ze met de bevindingen aan de slag gaat. De stem van circulaire bedrijven wordt zo dus echt gehoord.

Meer weten?
Neem contact op met Mark Beumer, programmamanager van het Kenniscentrum Versnellingshuis Nederland Circulair: mark@versnellingshuisce.nl.