The Dutch Circular Textile Valley

De weg naar circulair textiel

De textielindustrie heeft een grote negatieve impact op mens en milieu. Het huidige systeem is vooral gebaseerd op input van ‘virgin’ vezels in een vrijwel lineair ‘take-make-waste’ productie en consumptiesysteem. Om hier verandering in te brengen ondersteunt het Versnellingshuis de Dutch Circular Textile Valley (DCTV) – een van de icoonprojecten van de Transitieagenda Consumptiegoederen. De samenwerking heeft als doel heeft om een circulaire textielketen te helpen creëren waarin kringlopen van producten, materialen en grondstoffen worden gesloten.

Meer over dit project

  • Start: 2019
  • Fase: 2, uitvoering. In deze fase worden vanuit vier strategische thema’s (Circulaire Materialen en Design, Circulaire Business Modellen, Aparte inzameling van textiel en Chemische Recycling) vier innovaties ondersteund met opschalen om zo een grotere impact te realiseren. Verder is het investeringslandschap voor circulair textiel in kaart gebracht en worden bedrijven gematcht en getraind. De ervaringen in de aanpak wordt gedeeld in best practice factsheets.
    Meer informatie over de aanpak, events en projecten vind je op de website van DCTV.
  • Reactie DCTV op het sectorplan op weg naar een circulaire keten. Een stap in de goede richting, maar het kan en moet sneller.
  • Persbericht Het Groene Brein: Meer dan 150 koplopers maken de transitie naar de circulaire textielketen mogelijk.