Marktontwikkeling voor kunststof recyclaat

In Nederland wordt een steeds belangrijker deel van ons gebruikte plastic verwerkt tot recyclaat. De vraag naar dit kunststof recyclaat blijft door verschillende oorzaken (o.a. dalende grondstofprijzen, ontbreken van standaarden, verplichtingen of financiƫle prikkels) echter nog achter op het aanbod. Hierdoor raakt het sluiten van de kunststofketen, en daarmee de bijbehorende circulaire doelstelling, uit zicht. In samenwerking met marktpartijen (recyclers, primaire producenten en toepassers van kunststof) wordt bekeken voor welke productfamilies op korte termijn recyclaat al goed toegepast kan worden. Voor twee productfamilies wordt een stappenplan opgesteld in samenwerking met de gehele keten om dit daadwerkelijk aan te pakken. Aan de hand van de ervaringen en de lessen uit deze eerste voorbeeldprojecten willen we deze aanpak uitbreiden naar andere toepassingen om zo te komen tot verdere opschaling.

Het project wordt mede ondersteund door de Transitieagenda Kunststoffen via het Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat, en wordt afgestemd met gelinkte initiatieven zoals het Plastic Pact NL.

Meer over dit project

  • Start: 2020
  • Fase: 1; verkenning.
  • Betrokken partijen: o.a. producenten verfemmers, verfproducenten, retail, inzamelaars, recyclers, kennisinstellingen en de branchevereniging.
  • Rondetafel: MVO Nederland organiseert rondetafelbijeenkomst voor meer recyclaat in verfemmers.