Matrassen

Hoe de matrasketen werkt aan circulariteit

Jaarlijks komen in Nederland 1,2 miljoen afgedankte matrassen als afval op de markt. Tweederde belandt bij de milieuparken en wordt verbrand. Eenderde van de matrassen wordt verwerkt voor hergebruik. Omdat er nog geen kostendekkend businessmodel is ontwikkeld voor de verwerking van dit jaarlijkse volume aan matrassen, ontwikkelt de matrasketen een vrijwillige producentenverantwoordelijkheid (UPV). 

Dankzij deze UPV moet de recycling van afgedankte matrassen in 2028 overeenkomen met vijfenzeventig procent van de verkochte matrassen in dat jaar, waarbij de recycling minimaal 90 % van de gebruikte materialen bedraagt. Om dit te bereiken wordt er in Nederland aanvullende capaciteit voor matrasrecycling gerealiseerd. Ook wordt er gewerkt aan een matrasetiket dat inzichtelijk maakt welke materialen er zijn gebruikt voor de productie van een matras.

Matrassen is een van de icoonprojecten van de Transitieagenda Consumptiegoederen.

Meer over dit project

  • Start: 2018
  • Fase: 1; verkenning.
  • Betrokken partijen: onder andere producenten van grondstoffen voor matrassen, aanbieders van matrassen, retail, gemeenten, afvalinzamelaars, mechanische recyclingbedrijven, technologie ontwikkelaars, onderzoeksinstituten en branchevereniging.
  • Toelichting staatssecretaris van Veldhoven over Producentenverantwoordelijkheid voor matrassen in verzamelbrief met diverse onderwerpen voor het AO Circulaire Economie van 16 april 2020.
  • Voorstel tot een vrijwillige uitgebreide producentenverantwoordelijkheid matrassen.
  • Artikel branchevereniging CBM over onderzoek naar chemische recycling van matrassen