Koper

Overstappen op het gebruik van secundair koper

Koper wordt steeds schaarser. En de mijnbouw die ervoor nodig is heeft een enorme impact op ecologische en sociale systemen. De grote infrabedrijven in Nederland hebben zich verenigd in de Groene Netten. Zij hebben de ambitie om vanaf 2030 geen ‘virgin’ koper meer toe te passen. In dit project zoeken zij de dialoog met marktpartijen waar zij producten als leidingen en buizen van afnemen.

Om over te stappen op het gebruik van secundair koper moet onderzocht worden welke belemmeringen er zijn en hoe die aangepakt kunnen worden. Tegelijkertijd is het voor het sluiten van de koperkringloop nodig dat ongebruikt koper in de grond wordt geoogst en dat de inzamelings- en verwerkingsketen voor afgedankt koper inzichtelijk en transparant is. Om die reden worden alle ketenpartners betrokken bij deze dialoog.

De aanpak voor Koper wordt mede ondersteund vanuit het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie.

Meer over dit project

  • Start: 2020
  • Fase: 1, verkenning.
  • Betrokken partijen: o.a. netwerkbedrijven, spoorbeheerder, smelterijen, producenten koperhoudende assets (kabels, transformatoren) afvalinzamelaars en metaalrecyclers.
  • In 2020 organiseerde Dutch Power het webinar ‘Kick off naar een gesloten koperkringloop’ waarin de aanpak werd toegelicht. Staatssecretaris van Veldhoven en directeur generaal Esther de Kleuver DGMI-CE benadrukten hierbij het belang van de Moonshot aanpak voor dit vraagstuk.
  • De ambitie van de infrapartijen op het gebied van circulariteit en in het bijzonder ook koper vind je op de website van de Groene Netten coalitie.
  • Als onderdeel van de aanpak is een CIRCO track georganiseerd in samenwerking met het Uitvoeringsprogramma voor de Circulaire Maakindustrie waarin een roadmap en een eerste plan van aanpak is opgesteld hoe samen met marktpartijen het aandeel maagdelijk koper te reduceren.