Circulaire plaatmaterialen

Jaarlijks wordt in Nederland 700 kiloton behandeld en onbehandeld plaatmateriaal als houtafval aangeboden aan de afvalverwerkende bedrijven. Hiervan vormt B-hout veruit het grootste aandeel. Op dit moment wordt deze stroom echter nog maar zeer beperkt hoogwaardig benut. Vaak is behandeld plaatmateriaal beplakt of behandeld met niet-biologisch afbreekbare materialen. In dit project slaan bedrijven uit de sector de handen ineen om een actieagenda te ontwikkelen voor het circulair produceren, gebruiken en verwerken van plaatmateriaal.

Dit project richt zich enerzijds op onderzoek naar recyclingtechnieken en anderzijds op toekomstgericht ontwerp (ECO design). Voor het plaatmateriaal zoals dat momenteel in omloop is, wordt er gekeken naar inzameling, logistiek en nieuwe technieken om zoveel mogelijk circulaire grondstoffen terug te winnen. De helft van de B-hout stroom bestaat uit spaanplaat. Dit zal via aangescherpt beleid en sectorale afspraken meer worden gerecycled in plaats van dat het wordt verbrand voor energieopwekking. Voor de andere houtfracties (met name MDF en volkern) die nu nog niet recyclebaar zijn, wordt gekeken of thermochemische recycling een oplossing kan bieden. Bij ECO design komen zaken als nieuwe verbindingstechnieken, ecologisch vriendelijke materialen en andere businessmodellen aan bod om in de toekomst meer waarde in de loop te houden.

Plaatmaterialen is een van de icoonprojecten van de Transitieagenda Consumptiegoederen.

Meer over dit project

  • Start: 2020
  • Fase: 1, verkenning.
  • Betrokken partijen: onder andere producenten van plaatmaterialen, verwerkers van plaatmateriaal (meubel- en interieurbouw), afvalinzamelaars, recyclers, kennisinstellingen en de branchevereniging.
  • In opdracht van de Transitieagenda Consumptiegoederen en het Versnellingshuis heeft &Flux samen met CBM een roadmap opgesteld voor plaatmaterialen.
  • CBM heeft Daan Kerkhof opdracht gegeven te kijken naar oplossingen voor de afvalstroom houtstof.
  • In september en oktober 2021 zal door CBM in samenwerking met CIRCO een speciale Circular Design Challenge worden georganiseerd waarbij wordt toegewerkt naar een prototype van een interieurobject op basis van alternatieve circulaire plaatmaterialen.