Chemische Recycling

Werken aan circulair kunststofafval

Kunststofafval wordt nu vaak nog niet volledig gerecycled. Voor een deel van deze stroom geldt dat deze niet mechanisch kan worden gerecycled en daarom nu nog wordt verbrand. Chemische recycling kan hiervoor een oplossing zijn doordat het proces kunststof afbreekt tot bouwstenen voor nieuwe materialen. Daarom is vanuit VNO-NCW en het Ministerie van I&W met ondersteuning van het Versnellingshuis de versnellingstafel Chemische Recycling opgezet.

Het doel is om het investeringsklimaat voor chemische recycling te verbeteren op nationaal niveau. In Nederland beschikt een aantal bedrijven over technologie voor chemische recycling van kunststoffen. Door deze op te schalen kan Nederland zich internationaal positioneren om chemische recycling succesvol te maken en daarmee bij te dragen aan een groter aanbod van hoogwaardige secundaire grondstoffen.

Chemische Recycling wordt mede ondersteund vanuit de Transitieagenda Kunststoffen.

Meer over dit project

  • Start: 2019
  • Fase: 2, uitvoering. Voor deze fase ligt in het eerste jaar de nadruk op het verder ontwikkelen van de verbinding tussen het publieke en private spoor op het gebeid van chemische recycling. Binnen de drie pijlers (ambitie en bijbehorende marktvraag, feedstock ontwikkeling en ondersteunend beleid) wordt gewerkt aan de thema’s; erkenning, milieuwinst, recyclaat en feedstock en financiering en prikkels. Voor elk van deze thema’s wordt een versnellingstafel georganiseerd.
  • Betrokken partijen: onder andere producenten primaire plastics, toepassers van plastic (brand owners) afvalinzamelaars, chemische recyclingbedrijven, technologie ontwikkelaars, onderzoeksinstituten en brancheverenigingen.
  • Rapport fase 1, waarin is gekeken naar zowel het aanbod als de verwachte vraag van plastics die mogelijk geschikt zijn voor chemische recycling in de periode 2020-2030.
  • In november 2020 zijn de uitkomsten van deze roadmap gepresenteerd in een webinar van het Versnellingshuis.