Hulp bij Innovatie

Om de circulaire economie op grote schaal te realiseren zijn radicale innovaties en doorbraken nodig. We zijn al een eind op weg maar veel vragen hebben nog geen oplossing. Door dit samen op te pakken versnellen we de realisatie van de circulaire economie. Dit is een overzicht van verschillende mogelijkheden:

 

Op maat ondersteuning via Nederland Circulair!

Heb jij als bedrijf een ondersteuningsbehoefte in het realiseren van producten en diensten die bijdragen aan de circulaire economie? En is er voor jouw vraagstuk nog geen match te vinden? Schakel dan Nederland Circulair! in, wij bieden voor verdiepende ondernemersvraagstukken ondersteuning op maat.

 

Sustainable Finance Lab

Het sustainable finance Lab slaat een brug tussen theorie en praktijk op het gebied van finance. Op vier kernthema’s, banken, duurzaamheid, markten en stabiliteit verzamelen ze kennis en kunde door onderzoek te koppelen aan de praktijk. Met specifieke vragen over de financiële uitdagingen in een circulair business model kunt u terecht bij het Sustainable Finance Lab. 

 

Het Groene Brein

Met netwerk van 125 wetenschappers met duurzame expertise helpt het Groene Brein jou met de juiste aansluiting bij wetenschappelijke expertise. Met name bij interdisciplinaire duurzaamheidsvraagstukken kan Het Groene Brein voor radicale doorbraken zorgen. 

 

MVO Nederland

Met 2300 aangesloten organisaties is MVO Nederland het grootste duurzame bedrijvennetwerk van Europa. Door alle ervaring die is opgedaan in samenwerking met deze bedrijven heeft MVO Nederland veel kennis in huis om partijen verder te helpen bij innovatietrajecten. 

 

Samenwerking met Wageningen University & Research

De WUR werkt graag samen met ondernemers om duurzame innovaties te onderzoeken. Dit kan door contact op te nemen met een van de faculteiten of door samen te werken met de TO2-federatie. Deze federatie verenigt verschillende organisaties voor toegepast onderzoek (Deltares, ECN, MARIN, NLR, TNO, stichting Wageningen Research (WR)) om zo de schakel te vormen tussen kennis en innovatie in dienst van overheid, bedrijfsleven en maatschappij. Ze realiseren oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken die leiden tot een betere concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven en voor een veilige, duurzame leefomgeving voor de burger.