Adviesbureau’s met circulaire specialiteiten

Wanneer ondernemers gaan werken aan de circulaire economie zijn er vaak aanpassingen of radicale veranderingen nodig in het business model. Dat wat nodig is verschilt per onderneming, branche en product. Advies op maat van organisaties met expertise op dit gebied is aan te raden. 

 

Hieronder noemen we een greep uit de partijen die u hierbij kunnen helpen:

 

Circle Economy

Met diverse tools en specifieke services helpt Circle economy jou om te identificeren hoe circulair je organisatie op dit moment is, waar kansen liggen om de circulariteit van je supplychain te verbeteren, en ontvang je ondersteuning om nieuwe oplossingen te implementeren. 

 

Copper 8

Copper8 levert een bijdrage aan duurzame doorbraken in de maakindustrie door grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren. In projectomgevingen helpen ze organisaties en individuen om vooruitstrevend bezig te zijn met duurzaamheid door verbinding te leggen tussen disciplines en binnen ketens. Ketensamenwerking, circulair inkopen en aanbesteden en het ondersteunen van bedrijven op maat vallen binnen hun expertises.

 

Kirkman Company

Dit adviesbureau  zet zich om bestaande bedrijven te transformeren tot een social enterprise. Hierin wordt uitgegaan van een systeemperspectief: de tranformatie biedt relevantie voor alle stakeholders, klanten, medewerkers, partners, milieu, maatschappij en aandeelhouders.

 

Ecofys

Ecofys kan uw organisatie ondersteunen in de transitie naar een circulaire economie door te kijken naar de belangrijke instrumenten (hefbomen) onder andere op het gebied van energie, grondstoffen en restafval. Onze focus ligt daarbij op kostenreductie, efficiencyverbetering en hervormen van bedrijfsmodellen waarmee u concurrentievoordeel kunt behalen. er worden diensten aangeboden gerichten op het meten van circulariteit, het ontwikkelen van innovaties en strategisch advies. 

 

K plus V

Met de missie om publieke organisaties en bedrijven te laten excelleren werkt K plus V aan een duurzamere en meer circulaire maatschappij.  zodat ze het beste uit zichzelf en elkaar halen. Ze hebben expertise op thema’s als de duurzame economie, nieuwe soorten financiering, de sociale economie, ondernemerschap en innovatie. 

 

New Economy 

New Economy inspireert en motiveert, helpt je circulaire ideeën te ontwikkelen tot marktstrategie. Ze faciliteren de support van jouw stakeholders, verbinden je met keten-partijen, scherpen je propositie aan en begeleiden je in nieuwe samenwerkingsvormen of verandertrajecten. Samen geven ze je jouw positie in de nieuwe economie vorm en inhoud.

 

BCG

Boston Consultancy Group heeft de CIRCelligence aanpak ontwikkeld, die de materiaalstromen en waardestromen in het netwerk analyseert waarin een bedrijf zich bevindt en scherpt deze aan met kwalitatieve data om verandering van bedrijfsmodellen te realiseren.

 

Metabolic

Metabolic kan met de Metabolism Analysis van een stad, regio, bedrijf of organisatie de stromen van materiaal, energie, water en afval in beeld brengen. Hierdoor worden nieuwe oplossingen inzichtelijk en kun je richting geven aan mogelijke interventies.