Inschrijfformulier Circular awards

Wil je meedoen aan de Circular Awards? Gebruik dan dit formulier om je organisatie in te schrijven. Loop je tegen problemen aan bij het invullen? Je kunt ons bereiken via de chat (onderin rechts) of via de telefoon: 088-3717878.

[1] Algemene informatie

1.1 Titel van je circulaire project, product of organisatie

1.2 Naam bedrijf, instelling of burgerinitiatief

1.3 Webpagina

1.4 Transitiepad

1.5 Schaal van project, product of organisatie

1.6 Categorie van deelname

[2] Over het circulaire project, product of organisatie

2.1 Korte beschrijving project, product of organisatie

Beschrijf op hoofdlijnen je circulaire project, product of organisatie.


(max. 1000 tekens)

2.2 Criterium Circulariteit

Beschrijf de kwalitatieve circulaire impact van het project, product of de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan welke strategie op de R-ladder je gebruikt. Zie de website voor verdere uitleg van het criterium.

(max. 4000 tekens)

2.3 Criterium Schaal

Beschrijf (kwantificeer, waar mogelijk) wat de positieve circulaire impact is van het project, product of de organisatie. Zie de website voor verdere uitleg van het criterium.


(max. 4000 tekens)

2.4 Criterium Samenwerking

Beschrijf of en op welke manier met andere bedrijven, organisaties of burgers wordt samengewerkt. Zie de website voor verdere uitleg van het criterium.


(max. 4000 tekens)

2.5 Criterium Verdienmodel

Beschrijf het (potentiële) verdienmodel van het project, product of de organisatie. Voor bedrijven, instellingen en burgerinitiatieven heeft dit criterium verschillende interpretaties. Zie de website voor verdere uitleg.


(max. 4000 tekens)

2.6 Stand van zaken

Hoe ver is het project, product of organisatie? Bevindt het zich in de planvorming of gaat het al richting realisatie en opschaling? Wat is het tijdpad voor de belangrijkste volgende stappen?


(max. 1000 tekens)

2.7 USP

Waarom verdient jouw project, product of organisatie het om deze prijs winnen?


(max. 1000 tekens)

[3] Contactgegevens

3.1 Naam contactpersoon

3.2 Rol

3.3 Telefoonnummer

3.4 E-mailadres

3.5 Adres van bedrijf, instelling of burgerinitatief

Straat:

Huisnr: Toevoeging:
Postcode: Plaats:

[4] Algemene voorwaarden

4.1 Algemene voorwaarden